Kviečiame VDA darbuotojus teikti paraiškas dėstymo ir/ar mokymosi/stažuočių vizitams pagal Erasmus+ programą

Tarptautinių ryšių skyrius kviečia teikti paraiškas dėstymo ir/ar mokymosi/stažuočių vizitams pagal Erasmus+ programą. Konkurse gali dalyvauti VDA dėstytojai, mokslo darbuotojai bei visų skyrių administracijos darbuotojai.

Taip pat galite teikti paraišką, jeigu ketinate pakviesti į VDA dėstyti užsienio įmonių darbuotoją iš Erasmus+ programos šalių.

Dėstymo vizitai galimi tik tuose universitetuose, su kuriais VDA turi pasirašiusi tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis. Stažuotis galima vykti į visus Erasmus+ programos šalių universitetus, įstaigas ir įmones, tyrimo institutus, muziejus, galerijas, ir pan.

Labai laukiamos paraiškos iš tų darbuotojų, kurie dar nėra dalyvavę Erasmus+ programoje.

Paraiškų pateikimo terminas pratęstas iki 2022 m. spalio 28 d. (imtinai).

Erasmus dėstymo ir mokymosi/stažuočių vizitai gali būti suplanuoti nuo 2022 m. lapkričio 7 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 

Paraiškos forma

Detalesnes dalyvavimo Erasmus+ programoje sąlygas rasite čia. Jei Jums reikalinga papildoma informaciją - rašykite ar skambinkite.

Dėkojame už bendradarbiavimą!