Tarptautinių ryšių skyrius kviečia teikti paraiškas dėstymo ir/ar mokymosi/stažuočių vizitams pagal Erasmus+ programą. Konkurse gali dalyvauti VDA dėstytojai, mokslo darbuotojai bei visų skyrių administracijos darbuotojai.

Taip pat galite teikti paraišką, jeigu ketinate pakviesti į VDA dėstyti užsienio įmonių darbuotoją iš Erasmus+ programos šalių.

Dėstymo vizitai galimi tik tuose universitetuose, su kuriais VDA turi pasirašiusi tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis. Stažuotis galima vykti į visus Erasmus+ programos šalių universitetus, įstaigas ir įmones, tyrimo institutus, muziejus, galerijas, ir pan.

Labai laukiamos paraiškos iš tų darbuotojų, kurie dar nėra dalyvavę Erasmus+ programoje.

Paraiškų pateikimo terminas – 2022 m. liepos 3 d. (imtinai).

Erasmus dėstymo ir mokymosi/stažuočių vizitai gali būti suplanuoti nuo 2022 m. liepos 11 d. iki 2022 m. spalio 31 d. 2022 m. spalio mėn. bus paskelbtas kitas konkursas vizitams, suplanuotiems vėliau. 

Paraiškos forma

Detalesnes dalyvavimo Erasmus+ programoje sąlygas rasite čia. Jei Jums reikalinga papildoma informaciją - rašykite ar skambinkite.

Dėkojame už bendradarbiavimą!