Kviečiame teikti paraiškas dėstymo ir/ar mokymosi/stažuočių vizitams pagal Erasmus+ programą


Tarptautinių ryšių skyrius kviečia teikti paraiškas dėstymo ir/ar mokymosi/stažuočių vizitams pagal Erasmus+ programą. Konkurse gali dalyvauti VDA dėstytojai, mokslo darbuotojai bei visų skyrių administracijos darbuotojai.


Taip pat galite teikti paraišką, jeigu ketinate pakviesti į VDA dėstyti užsienio įmonių darbuotoją iš Erasmus+ programos šalių.

Dėstymo vizitai galimi tik tuose universitetuose, su kuriais VDA turi pasirašiusi tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis. Stažuotis galima vykti į visus Erasmus+ programos šalių universitetus, įstaigas ir įmones, tyrimo institutus, muziejus, galerijas, ir pan.


Prioritetas teikiamas:
• Vykstantiems į dėstymo vizitus;
• Dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą; 
• Esant dideliam konkursui, prioritetas bus teikiamas tiems darbuotojams, kurie nebuvo išvykę pagal Erasmus+ programą 2022/2023 a.m. (įskaitant tuos darbuotojus, kuriems Erasmus finansavimas jau patvirtintas ir vizitai suplanuoti 2023 m.)

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. spalio 1 d. (imtinai).


Šis konkursas skelbiamas Erasmus dėstymo ir mokymosi/stažuočių vizitams, suplanuotiems iki 2024 m. gegužės 31 d. Vizitams, suplanuotiems nuo 2024-06-01 d., bus skelbiamas kitas Erasmus konkursas (preliminariai bus paskelbtas 2024 m. balandžio mėn.). 


Norėdami dalyvauti konkurse užpildykite paraiškos formą.

Detalesnes dalyvavimo Erasmus+ programoje sąlygas rasite VDA svetainėje