Kviečiame teikti paraiškas dėstymo ir/ar mokymosi/stažuočių vizitams pagal Erasmus+ programą

Tarptautinių ryšių skyrius kviečia teikti paraiškas dėstymo ir/ar mokymosi/stažuočių vizitams pagal Erasmus+ programą. Konkurse gali dalyvauti VDA dėstytojai, mokslo darbuotojai bei visų skyrių administracijos darbuotojai.

Taip pat galite teikti paraišką, jeigu ketinate pakviesti į VDA dėstyti užsienio įmonių darbuotoją iš Erasmus+ programos šalių.

Dėstymo vizitai galimi tik tuose universitetuose, su kuriais VDA turi pasirašiusi tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartis. Stažuotis galima vykti į visus Erasmus+ programos šalių universitetus, įstaigas ir įmones, tyrimo institutus, muziejus, galerijas, ir pan.

Prioritetas teikiamas:
• Vykstantiems į dėstymo vizitus;
• Dalyvaujantiems Erasmus+ programoje pirmą kartą.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. balandžio 14 d. (imtinai).
Šis konkursas skelbiamas Erasmus dėstymo ir mokymosi/stažuočių vizitams, suplanuotiems iki iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 

Norėdami dalyvauti konkurse užpildykite paraiškos formą.

Detalesnes dalyvavimo Erasmus+ programoje sąlygas rasite VDA svetainėje