Grafikos katedros profesorius Kęstutis Vasiliūnas remiamas VDA Erasmus+ 2022 m. spalio 15-30 dienomis buvo išvykęs į State University of New York at Fredonia.

Universitete jis skaitė paskaitą You Are Watched, kurios pasiklausyti buvo susirinkę apie 250 studentų ir profesorių. Čia jis veda dviejų savaičių didelio formato medžio raižinio dirbtuves tema Anthropocene. Rokfelerio meno centre prof. Kęstutis Vasiliūnas surengė savo personalinę parodą-instaliacija The Lily & the Bird inspiruotas Søren Kierkegaard knygos Laukų lelija ir padangių paukštis.

Prof. Kęstutis Vasiliūnas susitiko su Universiteto rektoriumi Dr. J. Andy Karafa ir Dr. Michele Bernatz Visual Arts and New Media skyriaus vedėja ir aptarė Niujorko Universiteto ir Vilniaus  Dailės Akademijos bendradarbiavimo galimybes, bei sutarė sudaryti sąlygas studentų mobilumui.

Daugiau informacijos apie vykusius renginius Fredonia universiteto tinklalapyje.