DOROTA GAWĘDA IR EGLĖ KULBOKAITĖ, „MOUTHLESS PART I“ (45:36) peržiūra vyks rugsėjo 2d. 17h Titanike, 112 auditorijoje.

„Mouthless Part I“ imasi tirti gamtos kaip reiškinio, pagal tradicinį apibrėžimą,
išorėje esančio subjekto, sąvoką bei iliuziją, jog subjektyvumas gali būti
savarankiškas ir atskiras nuo aplinkos, taip pat permąsto menotyros peršamą
peizažo kaip technologijų įrėminto vaizdo tropą. „Mouthless Part I“ tyrimas apima
ne vieną temą ir neatidėliotiną klausimą, kuriuos menininkės laiko esant
persipynusius su peizažo ekologija, pavyzdžiui, tam tikrus liudijimus apie raganų
teismus, Europos miškų kirtimo istoriją, šiuolaikinį dykumėjimą, įvairius ritualus,
susijusius su gedėjimu, mirtimi ir plotmių ribomis, ekofeministinę teoriją, neseniai
Rytų Lenkijoje kilusius pelkių gaisrus, folklorines slavų ir baltų kultūrose žinomas
iš mirusiųjų prisikėlusias būtybes, susijusias su dirvožemiu, pelkėmis ir sausumos
apsuptais vandens telkiniais, taip pat istorinį individo ir žemės santykio apibrėžimo
performulavimą bei virš visa ko tvyrančios ekologinės dramos sudėtingumą.

Menininkių duetas Dorota Gawęda (Lenkija) ir Eglė Kulbokaitė (Lietuva) susikūrę
2013 m. Bazelyje (Šveicarija). Abi menininkės baigė Londono karališkąją meno
kolegiją (2012), kuria performansus, instaliacijas, kvepalus, skulptūrą, tapybą ir
videomeną. Duetas yra dalyvavęs tarptautinėse parodose, tokiose kaip „der
Elektronischen Künste“ Bazelyje (2021); „Kunstverein“ Hamburge (2021);
„Bündner Kunstmuseum“ Kūre (2021); Ženevos meno centre (2021);
„Kunstverein“ Leipcige (2021); Šveicarijos institute Niujorke (2020); „Den Frie“
Kopenhagoje (2020); MWW Vroclave (2020); „Kunstverein“ Diuseldorfe (2020 ir
2016); „Lafayette Anticipations“ Paryžiuje (2019); „Palais de Tokyo“ Paryžiuje
(2018);  VI-ojoje Atėnų bienalėje (2018); MMOMA Maskvoje (2018); Kunsthalle
Bazelyje (2017); ICA Londone (2017); MOMA Varšuvoje (2016); IX-ojoje
Berlyno bienalėje (2016); MaM Paryžiuje (2015) ir kt. Menininkės taip pat atliko
įvairias tarptautines rezidentūras, tarp kurių „Alserkal Arts Foundation“ Dubajuje
(JAE); „La Becque“ La Tur de Pelyje (Šveicarija); „Onassis AiR“ Atėnuose
(Graikija). Gawęda ir Kulbokaitė yra „CERN Collide Residency 2022“ ir „Swiss
Performance Art Award“ (2021) laureatės, taip pat  YOUNG GIRL READING
GROUP“ (2013–2021) įkūrėjos.

Renginys organizuojamas kartu su RUPERT alternatyvios edukacijos programa.