• Naujienlaiškis
 • Tarptautiniai ryšiai

   

  Erasmus aukštojo mokslo chartija 

  KA 1 PERSONALO MOBILUMAS MOKYMAMS

  Šia veikla siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis, perduodant informaciją arba technines žinias partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti praktinių įgūdžių, tinkamų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

  Mokslo ir studijų institucijų akademinio ir kito personalo mobilumas apima šias kryptis: 
  • akademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į kitą arba į įmonę mokymosi tikslais; 
  • administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumas iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę instituciją arba įmonę mokymosi tikslais.

  Darbuotojai gali dalyvauti seminaruose, kursuose, praktiniuose užsiėmimuose, mokomuosiuose vizituose ir pan.

  Galimi veiklos dalyviai: VDA mokslo ir studijų darbuotojai (akademinis ir neakademinis personalas). 

  Viešas konkursas KA 1 Personalo mobilumui mokymams yra skelbiamas ir organizuojamas VDA Tarptautinių ryšių skyriaus kiekvienų metų rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje

  Veiklos eiga:
  Būtina sąlyga – darbo plano (Training mobility agreement) , patvirtinto siunčiančiosios ir priimančiosios institucijos arba įmonės, parengimas. Plane turi būti nurodyti bent tokie punktai: bendras tikslas ir užduotys, numatomi planuojamos mokymo arba mokymosi veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa. 

  Veiklos trukmė: 
  Nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų).

  Šalys, kuriose galima vykdyti veiklą:
  Programos šalys: 28 ES šalys, Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas, Serbija, Turkija ir buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija.
  Šalys partnerės: Juodkalnija, Izraelis.

  Pilnas VDA partnerių aukštųjų mokyklų sąrašas

  Plačiau apie finansavimo sąlygas ir atsiskaitymą įvykdžius mobilumą - puslapio pabaigoje.


  KA 1 PERSONALO MOBILUMAS DĖSTYMUI

  Ši veikla suteikia mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir kviestinio įmonių personalo atstovams galimybes dėstyti kitų šalių institucijose, arba lektoriams iš užsienio dėstyti Lietuvoje. Erasmus+ dėstytojų paskaitos yra integruojamos į priimančios institucijos studijų programą, sudaro sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, inicijuoja pedagoginių metodų ir patirties mainus, mokslo ir studijų institucijų ir įmonių bendradarbiavimą; skatina mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį. 

  Viešas konkursas KA 1 Personalo mobilumui dėstymui yra skelbiamas ir organizuojamas VDA Tarptautinių ryšių skyriaus kiekvienų metų rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje. 

  Pageidaujantys skaityti paskaitas partnerinėje institucijoje turi užsienio kalba paruošti dėstymo programą (Teaching mobility agreement) , suderinti vizito laiką su priimančia institucija ir gauti jos sutikimą (individualiai arba tarpininkaujant VDA Tarptautinių ryšių skyriui). 

  Veiklos trukmė:
  Nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų) ir ne mažiau nei 8 dėstymo valandos per savaite.

   

  FINANSAVIMO SĄLYGOS

   

  VDA darbuotojai, atrinkti Erasmus +KA 1 personalo mobilumui dėstymui ar mokymams bei pasirašę mobilumo sutartis su priimančiomis institucijomis ar įmonėmis, prieš išvykdami VDA Tarptautinių ryšių skyriuje turi pasirašyti finansinę mobilumo sutartį. 

  Fiksuotoms normoms taikomi dydžiai, atsižvelgiant į kelionės atstumą:

  Nuo 100 iki 499 km

  180 EUR vienam dalyviui

   Nuo 500 iki 1999 km   

  275 EUR vienam dalyviui 

  Nuo 2000 iki 2999 km  

  360 EUR vienam dalyviui 

   Nuo 3000 iki 3999 km 

  530 EUR vienam dalyviui

  Nuo 4000 iki 7999 km 

  820 EUR vienam dalyviui

   8000 km arba daugiau 

  1100 EUR vienam dalyviui  

  Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.Kelionės atstumas apskaičiuojamas čia http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

  Finansavimas pragyvenimo išlaidoms pagal šalis:

  Priimančioji šalis

   

  SUMA DIENAI, EUR

  Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

  153 EUR

  Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija

  136 EUR

  Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija

  119 EUR

   

  Pastaba: suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu:

  iki 14-os veiklos dienos: suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje 

  nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos: 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

  Atsiskaitymas 
  Grįžęs VDA darbuotojas privalo pristatyti VDA Tarptautinių ryšių skyriui priimančios institucijos vizito trukmę patvirtinantį raštą bei užpildyti Europos Komisijos ataskaitos formą, atsiųstą į darbuotojo el. paštą. mobilumui pasibaigus.