Programos kodas

6121PX022

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (BA)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Ugdyti jaunosios kartos talentus (scenografus), gebančius produktyviai įsilieti į kultūrinį, intelektualinį gyvenimą, kurti intelektualines ir menines vertybes, jas populiarinti, ugdyti pilnaverčius ir konkurentabilius asmenis darbo rinkoje (pirmiausia kūrybinėje srityje), tuo pačiu kelti kultūros srities prestižą ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

Studijų programos anotacija

Scenografijos specialybėje studijuojantis įgis universitetinių žinių, visuotinės ir Lietuvos teatro, pasaulinio ir Lietuvos kino, teatro ir kino dailės (scenografijos), muzikos, literatūros ir dramaturgijos istorijos bei šiandieninės meno raidos žinių, gebės jas sisteminti, analizuoti, interpretuoti ir korektiškai vartoti sąvokas. Studentas suvoks spektaklį bei kino filmą kaip tarpdisciplininio kolektyvo (režisieriaus, aktorių, scenografo, kostiumų dailininko, techninio personalo ir kt.) darbo rezultatą. Įgis teatro ir kino scenografijos teorinių žinių ir gebėjimų. Susipažins su pagrindiniais šaltiniais ir gebės rinkti ikonografinę, tekstinę medžiagą, ją analizuoti ir pritaikyti teatro ir kino scenografijos kūrimui. Žinos ir gebės taikyti istorines bei šiandienines teatro ir kino technikas ir technologijas (scenos įrenginiai, šviesų dizainas, dekoracijų konstravimas ir kt.), medžiagas ir jų naudojimo galimybes kuriant scenografiją. Įgis lėlių teatro istorijos, technikų ir technologijų, scenografijos ypatumų žinių ir gebės jas taikyti praktiškai (lėlių teatro scenografija, apšvietimo specifika, lėlių konstrukcijos ir gamybą). Gebės savarankiškai sukurti konkretaus kūrinio scenografijos koncepciją, ją pristatyti raštu, žodžiu, vizualiai (eskizai, maketai) ir parengti dekoracijų techninius brėžinius, kostiumų konstrukcijas ir juos pagaminti, parengti apšvietimo pasiūlas ir t.t. Gebės diskutuoti scenografijos, teatro ir kino dailės klausimais, argumentuoti savo kūrybines idėjas. Studentai taip pat turi galimybę pasirinkti ir studijuoti dalykus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 

Profesinės karjeros galimybės:

Baigęs pirmosios pakopos studijų programą absolventas gali: dirbti pagal studijuotą scenografijos specialybę; verstis privačia dailininko praktika (pvz., kaip tapytojas ar piešėjas, dizaineris ir kt.); dirbti srityse, kuriose reikalingi tokie gebėjimai kaip informacijos valdymas, komunikabilumas ir t. t.; studijuoti antrosios pakopos Scenografijos ar kitoje dailės arba meno istorijos krypties antrosios pakopos studijų programoje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Giedrė Brazytė
Vilniaus fakultetas, Įvietinto meno ir scenografijos katedra

Išsamiau | Scenografijos (teatro) programa

Išsamiau | Scenografijos (kino) specializacija