Dėstytojas

Dėstomi dalykai

Prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė

Bažnytinė dailė ir visuomenė

Doc. dr. Rasa Butvilaitė, Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja Šiuolaikinės architektūros ir dizaino teorijos
Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Šiuolaikinės architektūros ir dizaino teorijos

Konceptualus ir kontekstualus menas

Prof. habil. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Socialinė dailės teorija

Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė 

Atminties kultūra

Magistrantūros seminaras

Prof. dr. Agnė Narušytė Šiuolaikinės meno teorijos
Dr. Kasparas Pocius

Psichoanalizė ir vizualinė kultūra

 

Dr. Julija Fomina

Kuravimo teorija ir praktika

Rytų ir Vidurio Europos šiuolaikinė dailė

Dr. Narius Kairys Šiuolaikybės procesai meno filosofijoje
Prof. dr. Elona Lubytė

Karjeros vystymas: vadybos ir marketingo pagrindai

Vizualių menų kratorinių projektų vadyba