• Naujienlaiškis
 • Vizualiųjų komunikacijų dizainas

  Programos kodas

  6211PX023

  Lygmuo, pakopa

  Menų magistras

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Naujosios Vizualiųjų komunikacijų dizaino magistrantūros studijų programos tikslas – parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius vizualiųjų komunikacijų dizaino specialistus, gebančius efektyviai perteikti verbalinę ir vizualiają informaciją naujųjų medijų priemonėmis tarpdisciplininiame dizaino lauke, vykdyti meninius tyrimus, kritiškai-analitiškai vertinti ir interpretuoti dizaino reiškinius bei procesus plačiame vietiniame ir tarptautiniame kultūriniuose kontekstuose, naudoti novatoriškus problemų sprendimo būdus siekiant strateginių vizualiosios komunikacijos tikslų bei kuriant naujus transdisciplininius projektus

  Studijų programos anotacija

  Būsimieji programos absolventai gebės numatyti vizualiųjų komunikacijų dizaino lauko strateginius tikslus, prognozuoti pokyčius vizualiosiose komunikacijose, gebės adekvačiai į juos reaguoti ir būti šios srities vizionieriais, socialiai atsakingais už šios specialybės srities pažangą ir tolesnį vystymą. Programos absolventai - kūrybingos, analizuojančios ir sintezuojančios asmenybės (individai-menininkai ir vizualiosios komunikacijos dizaineriai-praktikai), gebančios prognozuoti, inovatyviai mąstyti, kurti globalias ir lokalias vizualiosios komunikacijos dizaino paslaugas bei skaitmeninės kultūros strategijas ir jas įgyvendinti. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, nuo studijų pradžios vykdomos reguliarios diskusijos ir kritiniai seminarai su įvairių disciplinų specialistais-profesionalais, atskirų sričių ekspertais. Tai padeda studentams atskleisti įgytus retorikos ir prezentavimo (komunikavimo) gebėjimus, suteikiama galimybė argumentuoti savo nuomonę, kvalifikuotai pristatyti projektus, tyrimų idėjas, hipotezes ir jų rezultatus, įžvalgas bei kitus pasiekimus.

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventai galės dirbti kūrybos vadovais tinklinėse reklamos ir dizaino agentūrose, leidyklose, redakcijose, vidiniuose įstaigų dizaino bei rinkodaros padaliniuose, bus konkurentabilūs ne tik vietinėje, bet ir tarptautinėje rinkoje, kurs savo verslą, dirbs interaktyvių naujųjų medijų ir kūrybinių industrijų srityje, galės dirbti dizaino edukacijos srityje.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  prof. Aušra Lisauskienė
  Vilniaus fakultetas, Grafinio dizaino katedra

   

  Išsamiau