• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6211PX018

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės magistras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, antroji pakopa, magistrantūra

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

  Tikslas

  Taikomosios keramikos magistrantūros studijų programos tikslas – parengti tarptautinius standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkantį profesionalų taikomosios keramikos specialistą, gebantį projektuoti ir realizuoti sudėtingus vaizduojamojo meno ir autorinio dizaino objektus, turintį mokslinių ir meninių tyrimų įgūdžių, gebantį kurti individualias menines koncepcijas taikant novatoriškus problemų sprendimo būdus, plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai, organizuoti darbą, jam vadovauti ir bendradarbiauti šalies bei tarptautiniu mastu, pasirengusį tęsti studijas meno doktorantūroje.

  Studijų programos anotacija

  Taikomosios keramikos programos tikslas – parengti profesionalų taikomosios keramikos specialistą, gebantį projektuoti ir realizuoti sudėtingus vaizduojamojo meno ir autorinio dizaino objektus, turintį mokslinių ir meninių tyrimų įgūdžių, gebantį kurti individualias menines koncepcijas, plėsti akiratį ir mokytis savarankiškai, organizuoti darbą, jam vadovauti ir bendradarbiauti šalies bei tarptautiniu mastu. 
  Pabaigęs magistrantūros studijų programą studentas gali savarankiškai projektuoti ir įgyvendinti konceptualius meninius projektus, dirbti meno edukacijos srityje, vystyti unikalaus dizaino verslą, gali tęsti studijas meno aspirantūroje/doktorantūroje. 
  Studijų programos skiriamieji bruožai: 
  Skatinamos individualios studijos. Skatinamos dalinės studijos užsienyje pagal mainų programas. Skatinamas dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas neformaliuoju būdu (dalyvavimas meistriškumo kursuose, konkursuose, simpoziumuose). Skatinamas bendradarbiavimas su kitų sričių menininkais, dalyvavimas projektinėje ir tarptautinėje. Skatinamas bendradarbiavimas su keramikos ir meno dizaino industrijos įmonėmis, atliekama profesinė praktika. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Pabaigęs magistrantūros studijų programą studentas gali savarankiškai projektuoti ir įgyvendinti konceptualius meninius projektus, dirbti meno edukacijos srityje, vystyti unikalaus dizaino verslą, gali tęsti studijas meno aspirantūroje/doktorantūroje.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  doc. Remigijus Sederevičius
  Kauno fakultetas

  Išsamiau | Kaunas

  Išsamiau | Vilnius