• Naujienlaiškis
 • Pastatų architektūra

  VDA ARCHITEKTŪROS KATEDROS  2019-2020 m.m.  RUDENS semestro

  STUDIJŲ GRAFIKAS                                                                           

  Rugsėjo 1-30 d.

  Mokomosios, kūrybinės ir profesinės veiklos praktikos

  Rugsėjo 23-27 d.

  Pirmakursių įvadinė sesija

  Spalio 1 d.

  Mokslo metų iškilmingas atidarymas  (informacija www.vda.lt)

  Spalio 2 d.

  Rudens sem. užsiėmimų pradžia pagal paskaitų tvarkaraštį (www.vda.lt)

  Iki  spalio 7 d.

   

  Papildoma VIENT III, IV ir MAG I, II kursų pasirenkamų dalykų registracija (rudens semestrui)

  Spalio 3 d. 11 val. 415 kab.

  I k. Magistrantų darbo vadovų tvirtinimas

  Spalio 10 d.

  I k. Magistrantūros studijų planų tvirtinimas

  Spalio 10 d.     10 val.

  Projektavimo dalyko pavasario sem. akademinių įsiskolinimų likvidavimo peržiūra

  Iki spalio 15 d.

   

  Pavasario semestro akademinių skolų likvidavimas

  Prašymų rektorės vardu teikimas katedrai:

  - studijų įmokoms 20% sumažinti (būtinos dokumentų kopijos: mirties liudijimo kopiją; gydytojo pažymą; vaikų gimimo liudijimas (jeigu studentas susilaukė vaikų));

  - mokėti už studijas dalimis;

  - mokėti už studijas, gavus valst. fondo paskolą

  - skirti vienkartines stipendijas (būtinos dokumentų kopijos)

  Iki spalio 20 d.

  Nustatytų įmokų už rudens semestro studijas mokėjimo pabaiga (išskyrus mokėjimą dalimis)

  Lapkričio 14 d. 10 val. IV a. auditorijose

  I-IV  VIENT ir I-II MAG kursų TARPINĖ kompozicijos ir projektavimo dalykų PERŽIŪRA

  Gruodžio 11 d. 10 val.

  Vizualinės raiškos galutinė peržiūra

   

  2019 gruodžio 16 d. – 2020 sausio 31 d.

  Pasirenkamų dalykų registracija pavasario semestrui.

  Grįžtamojo ryšio anketų pildymas

  2019 gruodžio 24 d. – 2020 sausio 5 d.

  Kalėdų atostogos

  2020 sausio 9-10 d.

  KURSINIŲ DARBŲ PERŽIŪRA

  2020 sausio 10- 24 d.

  Kursinių darbų paroda (Malūnų g. 5, Šachmatinė salė ir balkonas)

  2020 sausio 14 d. 407 a. 10.00 val.

  II kurso Magistrantų MOKSLINĖ KONFERENCIJA (tiriamojo ir kūrybinio darbo viešas pristatymas)

  2020 sausio  16 – 31 d.

  Egzaminų sesija / Neišlaikytų egzaminų ir įskaitų perlaikymas

  2020 vasario 3 d.

  Pavasario semestro pradžia

   

   

  Architektūros katedros vedėjas                      prof. Marius Pranas Šaliamoras