• Naujienlaiškis
  • Šiuolaikinė architektūros ir urbanizuotos aplinkos tyrimų bei kūrybos praktikų ribos jau kurį laiką yra stipriai išplėstos, jas lyginant su XXa. pabaigos prieigomis ir požiūriais. Šių tendencijų ir praktikų pažinimas architektūrologijoje ir miesto tyrimuose Lietuvoje vis dar yra labai siauras ir ribotas. Siekiant įmanomai plėsti alternatyvių tyrimo metodų, mokslinių prieigų ir eksperimentinių kūrybinių praktikų lauką, Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedra inicijavo kasmetinį paskaitų ciklą ir seminarą - kūrybines dirbtuves "ArXYZoom", kurių metu skirtingų sričių architektųros tyrėjai - mokslininkai, meninio tyrimo specialistai bei eksperimentinio -tarpdalykinio meninio tyrimo praktikai perteiktų metodines ir praktines žinias antrosios ir trečiosios studijų pakopos studentams, jauniems tyrėjams ir architektūros pedagogams.

    Seminaras ir kūrybinės dirbtuvės skirtos Vilniaus dailės akademijos ir kitų aukštųjų mokyklų architektūros magistrantams; Menotyros doktorantams, kurių tyrimų sritis siejasi su miesto studijomis, architektūra bei tarpdalykiniais tyrimais; Kitiems mokslininkams ir architektams profesionalams.