• Naujienlaiškis
 • Dėstytojas

  Dėstomi dalykai

  prof.dr. Jūratė Černevičiūtė

  Meno antreprenerystė

  lekt. Rasa Paukštytė Šiuolaikinės menino praktikos (Kinas)
  doc.dr. Rasa Bartkutė Kultūros organizacijų finansų valdymas; Strateginė kultūros vadyba; Mokslinių tyrimų metodologija
  doc. dr. Nikolaj Ambrusevič Tarptautinis marketingas ir auditorijos plėtra; Integruotos komunikacijos vadyba
  lekt. Daina Urbanavičienė

  Lietuvos kultūros politikos aktualijos tarptautinių procesų kontekste

  doc.dr. Rusnė Kregždaitė

  Tarptautinių projektų vadyba

  doc.dr. Vaidutė Ščiglienė Praktika; Kūrybinių miestų vadyba; Šiuolaikinės meno praktikos
  prof.dr. Elona Lubytė Vizualių menų vadyba ir kuratorystė
  prof. Mindaugas Urbaitis  Šiuolaikinės menino praktikos (Muzika)
  prof. dr. Jūratė Usonienė  Intelektinė nuosavybės teisė