• Naujienlaiškis
 • UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, įsteigta Vilniaus dailės akademijoje 1999 m., trišale UNESCO, LR Kultūros ministerijos ir Vilniaus dailės akademijos sutartimi, pirmoji Lietuvoje ir visame Baltijos regione aukštojo mokslo institucija pradėjusi ruošti kultūros vadybos specialistus. 

  Nuo 2011 m. katedroje vykdomos šios studijų programos:

  Kultūros vadybos ir kultūros politikos BA 
  Kultūros vadybos ir kultūros politikos MA

  UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra įsikūrusi 2009 m. renovuotame moderniame VDA korpuse „Titanikas“. Visos auditorijos aprūpintos kompiuterine ir vaizdo įranga, internetiniu ryšiu. Katedra taip pat disponuoja studijų procesui reikalinga televizine ir garso įranga, vaizdo ir foto kameromis, diktofonais. Studentai gali naudotis visa reikiama organizacine įranga, esančia katedroje (kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo aparatas, faksas, įrišimo aparatai ir pan.). 

  Greta katedros disponuojamų patalpų studentai gali naudotis bendra, šiame korpuse esančia studijų baze – seminarų-konferencijų sale (I a.), parodinėmis erdvėmis, technologinių dirbtuvių įranga. Svarbų vaidmenį, įgyvendinant studijų programos tikslus, turi papildoma Vilniaus dailės akademijos infrastruktūra – kūrybinės dirbtuvės, galerijos, praktikų bazės Nidoje ir Panemunės pilyje, kuriose studentai turi galimybę vystyti praktinius įgūdžius, įgyvendindami praktines projektines užduotis bei pristatyti projektų rezultatus. Katedra aktyviai bendradarbiauja su kitomis aukštosiomis Lietuvos ir užsienio mokyklomis, užsienio šalių ambasadomis ir kultūros centrais Europos kultūros programų centru, Lietuvos institutu, Lietuvos savivaldybių kultūros skyriais, Lietuvos muziejais, galerijomis ir kitomis kultūros įstaigomis ir asociacijomis. Katedra yra tarptautinio UNESCO katedrų UNITWIN tinklo, taip pat ENCATC (Europos kultūros vadybos mokymo centrų tinklo) narė, dalyvauja ERASMUS bei NORD Plius mainų programose. 

  Katedra aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant strateginius šalies kultūros ir mokslo projektus, jų tarpe rengiant Lietuvos nacionalinę kompleksinę kūrybinių ir kultūrinių industrijų programą, Vilniaus miesto kultūros politikos strategines gaires 2010-2020 m., ir pan.

  Magistro diplomų įteikimo akimirkos 2018-06-29