• Naujienlaiškis
 • Kultūros vadyba ir kultūros politika

  Baigiamųjų darbų vadovų sąrašas (sąrašas gali būti papildytas)

  Dėstytojas Planuojama tematika
  Prof. J. Černevičiūtė

  Medijų auditorijų tyrimai

  Kūrybinių ir kultūrinių industrijų teorija ir tyrimai

  Meno marketingas

  Kūrybinio miesto sampratos ir komunikacija

  Vietovių prekių ženklai

  Doc. dr. Rasa Bartkutė

  Socialinių tinklų marketingo sprendimai kultūros produkto populiarinimui

  X Kultūros organizacijos įvaizdžio vertinimas

  X Kultūros paslaugos įvedimo į rinką strategija

  Darnūs renginiai Lietuvoje: atvejo analizė

       
  Prof. Dr. Elona Lubytė

  Kultūros vadybos sistema ir jos permainų  vadyba

  Vizualiojo meno  ir dailės organizacijų  (muziejų, galerijų,  parodų salių,  aukcionų namų, alternatyvių ekspozicinių erdvių)  ir jų renginių  vadyba

  Doc. Dr. Vaidutė Ščiglienė

  Tematinė kryptis: kultūrinio paveldo politika ir vadyba

  Kultūrinio paveldo politika: finansavimo per programas (X programa) kryptys ir poveikio tyrimas
  Kultūrinio paveldo politika: finansavimas per programas kaip paveldo vadybos kryptis Lietuvoje
  Lietuvos strategijos kultūrinio paveldo atžvilgiu tyrimas (X laikotarpis)
  Kultūrinio paveldo valdymas (X lyginamųjų atvejų analizė)
  (Vietovės ar konkretaus miesto) paveldo planavimo ir valdymo modeliai
  (Vietovės ar konkretaus miesto) kultūrinio paveldo pritaikymo visuomenės reikmėms modeliai
  Lankytojų centrų regionuose (X centras arba centrai, arba visa programa) poveikio aplinkai ir paveldo vadybai tyrimas

  Tematinė kryptis: kultūrinis paveldas ir kultūrinis turizmas

  Kultūros ir turizmo sektorių bendradarbiavimo krypčių ir potencialo tyrimas
  Kultūrinis paveldas kaip turizmo šaltinis ir vadybos galimybė (X atvejis arba atvejai)
  Kultūrinio turizmo krypties vystymas muziejų (arba galerijų, ar kitų kultūrinių organizacijų) strategijose ir veikloje
  Kultūrinio turizmo kryptis festivalių (arba pasirinkto vieno ar kelių atvejų) strategijose ir veikloje, pvz., Kultūrinis turizmo plėtros galimybės „Kultūros naktis“ festivalio atvejis arba „Art Vilnius“ atvejis
  Kultūrinio turizmo žemėlapio sudarymas (X mieste ar X regione)
  (X) Vietovės kultūrinio turizmo vertinimas ir pritaikymo tyrimas
  Kultūrinio turizmo traukos vietovių vadybos principai (arba modeliai)
  Lietuvos kultūrinio turizmo potencialo ir panaudojimo galimybės
  Lietuvos kultūrinio paveldo panaudojimas kultūrinio turizmo maršrutuose (X miestas arba X regionas)
  Kultūrinio turizmo sričių plėtros ir vadybos principų tyrimas
  Kultūrinės aplinkos kaita kaip naujos galimybės turizmo sektoriui
  Paveldo vadyba: paveldo aktualizavimas turistiniuose šaltiniuose
  X miesto turizmo informacijos centrų komunikacijos ir vadybos principai

  Tematinė kryptis: Paveldo bendruomenės ir kūrybiškumas

  Bendruomenių įtraukimas į kultūrines ir kūrybines veiklas: (X miesto, X regiono pavyzdžiu)
  Bendruomenės įtakos tyrimas planuojant ir valdant vietos paveldo objektus (X vietos atvejis)
  ES (arba EEE ar kitų donorų) fondų lėšomis finansuotų kultūros paveldo objektų poveikio aplinkai tyrimas (galimos pagal poreikį ir kitokios variacijos)

  Tematinė kryptis: kūrybinga veikla ir procesai bei kt.

  Kūrybingų kultūrinių ir (ar) meninių renginių vadybos modeliai
  Kūrybinio potencialo (X sektoriuje (X organizacijoje ar X įstaigoje) ugdymas per kultūrines veiklas
  Kūrybinių projektų vadyba viešosiose erdvėse (X pavyzdžiu ar X atvejo analizė)
  Kūrybiška vietokūra: X atvejo (-ų) ir galimybių tyrimas
  Kultūrinio ir meninio projekto (X) vadybos ir komunikacijos modelis
  Kūrybingo kultūros ir edukacijos centro (X) steigimas ir veiklos strategija

  Meno galerijos (X) steigimas ir veiklos strategija