• Naujienlaiškis
 • 2010 m. magistrai

  Vardas, pavardė

  Baigiamasis darbas

  Adomėnė Agnė Lietuvos kino edukacijos sistema: situacijos analizė ir vystymo galimybės. Vadovė Renata Šukaitytė
  Ambrasienė Jurgita Lietuvos dailininkų sąjungos Vilniaus grafikos meno centro kūrybinių ir komercinių veiklų plėtros galimybės. Vadovė Elona Lubytė
  Demšytė Gabrielė Lietuvos mėgėjų chorų vadovų vadovavimo stilių įtaka atlikėjų motyvacijos skatinimui. Vadovė Elona Lubytė
  Desiatnikaitė Adelina Kino teatrų lankytojų motyvacijos ypatumai. Vadovė Irena Alperytė
  Gaidamavičiūtė Ieva Vertybių įtaka organizacijos kultūrai ir darbo veiksmingumui. Vadovė Ieva Kuizinienė
  Jakubauskaitė Skirmantė Mecenatystė šiuolaikinėje kultūros paveldo vadyboje. Vadovė Vaida Ščiglienė
  Jazbutytė Jūratė Savanoriška veikla kaip kultūros vadybininko kompetencijas ir integraciją į menų darbo rinką didinantis veiksnys. Vadovė Renata Šukaitytė
  Juospaitytė Jurgita Lietuvos dizaino politika: lyginamoji analizė ir perspektyvos. Vadovė Karolina Jakaitė
  Klimavičiūtė Agnė Kūrybinės industrijos kaip miesto inovatyvumo prielaidos: Kauno bienalės atvejis. Vadovė Elona Lubytė
  Kriščiūnaitė Jolanta Lietuvos meninio įvaizdžio formavimas per diplomatines atstovybes. Vadovė Viktorija Žilinskaitė
  Kugevičienė Laima Konsultacinių paslaugų poreikis Lietuvos šiuolaikinio meno rinkoje. Vadovė Elona Lubytė
  Lekavičius Andrius Kino filmo komunikacijos planas: nacionalinis, tarptautinis, kitoks. Vadovas Dainius Beržinis
  Mačinskaitė Rasa Prekės įvaizdžio vadyba: filmo serialo svarba renkantis žaislą. Vadovė Viktorija Žilinskaitė
  Mitkutė Milda Socialiniai tinklai kaip efektyvi intelektualios šokių muzikos marketingo priemonė. Vadovė Irena Alperytė
  Norvilė Gražina Nacionalinių televizijos kanalų konkurencija kuriant vertę vartotojui. Vadovė Irena Alperytė
  Razgutė Marija Lietuvos audiovizualinių industrijų centras: galimybių studija. Vadovė Renata Šukaitytė
  Ruškienė Danguolė Meno informacinis centras Klaipėdoje: veiklos galimybių analizė. Vadovė Lina Balėnaitė
  Rutkauskaitė Giedrė Kultūros kelių modelių taikymo galimybės didikų Oginskių kultūros paveldo vadyboje. Vadovė Vaida Ščiglienė
  Šimkevičiūtė Eglė Simbolis teatre: reikšmė ir supratimo poreikis pagal spektaklį Madagaskaras“. Vadovė Viktorija Žilinskaitė
  Ūsaitė Inga Kūrybinių profesinių sąjungų perspektyvos Lietuvoje. Vadovė Elona Lubytė
  Vaičiūnaitė Gabrielė Filmų gamybos bendrovių strategijos tobulinimo kryptys. Vadovas Raimondas Paškevičius
  Verbiejūtė Birutė Kultūrinių maršrutų Lietuvoje vadyba: prielaidos, ypatybės ir galimybės. Vadovė Vaida Ščiglienė
  Juchnevičiūtė Viktorija Baldų dizaino vadyba, istorija ir situacija Lietuvoje. Vadovė Viktorija Žilinskaitė
  Vrubliauskaitė Agnė Edukacinių programų vaidmuo aktyvizuojant muziejų auditorijas: Prancūzijos ir Lietuvos lyginamoji analizė. Vadovė Irena Alperytė
  Judickaitė Lijana Kultūros organizacija ir meno vartotojų vertybinės orientacijos regione. Vadovė Viktorija Žilinskaitė

  2011 m. magistrai

  Vardas, pavardė

  Baigiamasis darbas

  Aleknaitė Goda Lietuvos interjero dizaino asociacijos (LIDA): galimybių studija. Vadovė doc. dr. Ieva Kuizinienė
  Stepankevičiūtė Audronė Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo regionuose prielaidos. Elektrėnų regiono atvejo analizė. Vadovė doc. dr. Ieva Kuizinienė
  Grinys Audrius Interneto tinklalapio vaidmuo plėtojant Vilniaus dailės akademijos ryšius su visuomene. Vadovė dr. Irena Alperytė
  Jovaišis Jonas Dokumentinio kino produsiavimo Lietuvoje galimybės ir grėsmės. Vadovas doc. dr. K. Gudonis
  Kandratavičiūtė Vaida Nacionalinės dailės galerijos populiarinimas tobulinant interjero planavimo ir funkcionavimo sprendimus. Vadovės Asta Visminaitė, doc. dr. E. Lubytė
  Laurinavičiūtė Aistė Kultūros mecenavimo prielaidos ir teisinė bazė. Vadovės Rūta Kažkutė, doc. dr. E. Lubytė
  Žemelytė Viltautė Auditorijos vystymas: Lietuvos nevyriausybinių teatrų galimybių vystymo analizė. Vadovė Kristina Savickienė
  Sudikaitė Liucija Džiazo ir bliuzo koncertų marketingas. Vadovė dr. Viktorija Žilinskaitė
  Martinaitytė Jūratė Kauno miesto muzikinio ugdymo įstaigų įvaizdžio formavimas. Vadovė dr. Viktorija Žilinskaitė
  Kisieliūtė Reda Europos kultūros sostinių patirtys ir galimybės: Vilnius kitų šalių kultūros sostinių kontekste. Vadovė dr. Vaida Ščiglienė
  Mackevičiūtė Rūta Įvaizdžio kūrimo ir vystymo procesai elektroninėje erdvėje. Vadovė dr. Viktorija Žilinskaitė
  Vilkaitė Kristina Aukštojo mokslo institucijų įtaka pilietinės visuomenės ugdymui ir Šiaurės Lietuvos regiono kultūros plėtrai: Šiaulių universiteto atvejis. Vadovės dokt. asist. Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė
  Barčas Karolis Popmuzikos vadyba Lietuvoje: raida nuo 1992 m. Vadovas Lauras Lučiūnas
  Kriaučiūnaitė Ernesta Socialinių internetinių tinklapių įtaka Arthouse kino teatrų sklaidai. Vadovė dr. Irena Alperytė
  Lelytė Lina Knygų prekybos internete rinkodara. Vadovė Agnė Jurčiukonytė
  Mišeikienė Gitana Vilniaus memorialinių muziejų rinkodaros prielaidos ir galimybės. Vadovė doc. dr. E. Lubytė
  Ptičkinaitė Živilė Netradicinių erdvių teatro projektų marketingas, plečiant teatro auditoriją. Vadovė dr. Irena Alperytė
  Rimkutė Giedrė Paslėptos reklamos įtaka kino industrijoje. Vadovė dr. Irena Alperytė
  Smindriūnaitė Edita Regioninio kultūrinio turizmo ypatumai: Šiaulių miesto atvejis. Vadovė dr. Vaida Ščiglienė
  Likša Domantas Lietuvos komercinių radijo stočių rinkodaros modeliavimas. Vadovė Laima Abromaitytė
  Petkutė Ieva Lietuvos šiuolaikinio meno galerijų veiklos galimybės Europos Sąjungoje. Vadovė doc. dr. E. Lubytė
  Zeleckaitė Laura Reklamos verslo komunikacinė politika Lietuvoje. Vadovas doc. dr. Arvydas Liepuonius
  Dzienaitė Vilma Muzikos eksporto skatinimo veikla: esamos situacijos analizė ir tobulinimo galimybės Lietuvoje. Vadovė Daiva Parulskienė

  2012 m. magistrai

  Vardas, pavardė

  Baigiamasis darbas

  Aleksandravičius Ignas Investicijų į Lietuvos kultūros paveldą planavimas: piliakalnių problema. Vadovė dr. Vaida Ščiglienė, recenzentas Povilas Šverebas
  Balčiūnaitė Karolina Lietuvos kino industrijos skatinimas: tiesioginė ir netiesioginė parama. Vadovė doc. dr. Renata Šukaitytė, recenzentė Rūta Bogužaitė
  Balionytė Monika

  Inovatyvaus dizaino produkto diegimas Lietuvoje: vaikiškų baldų atvejis. Vadovė prof. dr. E. Lubytė, recenzentas Marius Dirgėla

  Baltrušaitienė Gerda Socialiai atsakingo verslo parama kultūrai. Vadovė doc. dr. Irena Alperytė, recenzentas Eigirdas Žemaitis
  Burbaitė Gabrielė Mažo biudžeto kino festivalio vadybos ypatumai: Lotynų Amerikos kultūros dienų Lietuvoje atvejo analizė. Vadovė prof. dr. E. Lubytė, recenzentas Laura Almantaitė
  Galiauskienė Ingrida Lietuvos kino centro steigimas: iššūkiai ir lūkesčiai. Vadovai Živilė Pipinytė, doc. dr. I. Kuizinienė, recenzentas Justas Rožėnas
  Grigalevičiūtė Solveiga Kultūrinio turizmo plėtros galimybės Kauno mieste: festivalių, parodų ir kitų renginių turizmas. Vadovė doc.dr. Vaida Ščiglienė, recenzentė doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė
  Guobužaitė Gražina Muzikos kūrinių autorių teisių administravimas Lietuvoje: autorinio atlyginimo pasiskirstymas. Vadovas prof. Mindaugas Urbaitis, recenzentas Lauras Lučiūnas
  Seiliūtė Milda Auditorijos vystymo strategijų svarba ir galimybės galerijų veikloje. Nacionalinės dailės galerijos ir Šiuolaikinio meno centro atvejų analizė. Vadovė doc. dr. I. Kuizinienė, recenzentė Ieva Mazuraitė-Novickienė
  Sorokinaitė Diana Kultūros sektoriaus nevyriausybinių organizacijų vadybos modelis Europos Sąjungoje. Vadovė prof. dr. E. Lubytė, recenzentė Eglė Deltuvaitė
  Tumšys Marius Miesto švenčių ir festivalių vaidmuo formuojant miesto įvaizdį. Vadovė Goda Giedraitytė, recenzentė Daina Urbanavičienė
  Vasyliūtė Airida Integruota komunikacija teatro organizacinėje veikloje: Kauno valstybinio dramos teatro atvejis. Vadovas doc. dr. K. Gudonis, recenzentė doc. dr. Ina Pukelytė
  Vildžiūnaitė Kristina Kino industrija: Lietuvos konkurencingumo studija Latvijos, Estijos ir Lenkijos atžvilgiu. Vadovė Rasa Miškinytė, recenzentas Lukas Brašiškis
  Vizgirda Justas Kultūros centrų ir NVO bendradarbiavimo stiprinimas, ugdant regionų kultūrinių paslaugų kokybę ir sklaidą. Vadovė doc. dr. I. Kuizinienė, recenzentė Laima Liutkuvienė
  Zapareckaitė Simona Komercinio teatro veikimo principai: organizacija, valdymas, rinkodara bei plėtros galimybės (Domino teatro atvejo analizė). Vadovė doc. dr. Jūratė Černevičiūtė, recenzentė dr. Eglė Jaškūnienė
  Žukauskaitė Lina Dailės kūrinių kolekcionavimas ir dailės rinka Lietuvoje. Vadovai E. Parulskis, prof. dr. E. Lubytė, recenzentė Ieva Mazuraitė-Novickienė

  2013 m. magistrai

  Vardas, pavardė

  Baigiamasis darbas

  Adams Ilka Rae Creating an added value by international culture events. Vadovė doc. dr. I. Alperytė, recenzentė S. Trilupaitytė
  Butrimaitė Jogailė Sociokultūriniai meniniai projektai: fotografijos parodos Jaunimo veidas vadyba. Vadovė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, recenzentė D. Urbanavičienė
  Dubinas Andrius Muzikos marketingas internetu: iššūkiai ir galimybės. Vadovė doc. dr. I. Alperytė, recenzentas Eigirdas Žemaitis
  Ivanova Jolita Verslumas operos teatro vadyboje: D. Ibelhauptaitės spektaklių atvejo analizė. Vadovas prof. Mindaugas Urbaitis, recenzentė D. Urbanavičienė
  Jutkienė Donata Kultūros sektoriaus atsinaujinimo prielaidos regionuose: Kupiškio atvejo analizė. Vadovė prof. dr. E. Lubytė, recenzentė Irena Seliukaitė
  Kažimėkaitė Agnė Šiuolaikinės akademinės muzikos auditorija ir jos plėtra. Vadovė prof. dr. E. Lubytė, recenzentas M. Urbaitis
  Kriščiūnienė Lina Tarptautinių knygų mugių vadybos modeliai. Vilniaus knygų mugės atvejo analizė. Vadovė prof. dr. I. Kuizinienė, recenzentė D. Urbanavičienė
  Žemaitytė Renata Santykių marketingo įtaka auditorijos išlaikymui: Skalvijos kino centro atvejo analizė. Vadovės prof. dr. E. Lubytė, Vilma Levickaitė, recenzentas Justas Rožėnas
  Matulytė Dovilė Kultūros paslaugų jaunimui patrauklumas darnios plėtros kontekste: Širvintų rajono atvejo analizė. Vadovė dokt. Rasa Bartkutė, recenzentė Nijolė Patackienė
  Mikulevičiūtė Rasa Kultūrinių objektų istorijos aktualizavimas. Kino centro Skalvija atvejo analizė. Vadovė doc. dr. I. Alperytė, recenzentas Lukas Brašiškis
  Ruginienė Polina Socialinių meno projektų ypatumų analizė. Vadovė prof. dr. I. Kuizinienė, recenzentė Roma Survilienė
  Ruikytė Greta Ryšių su visuomene vaidmuo plėtojant vienetinio ir mažo tiražo mados verslą Lietuvoje. Vadovė dr. Gintautė Žemaitytė, recenzentas K. Gudonis
  Silickaja Monika Teminiai pramogų parkai Lietuvoje: ypatumai ir plėtros galimybės. Vadovė doc. dr. Vaidutė Ščiglienė, recenzentė Rasa Bartkutė
  Šliažas Sigitas Kūrybinių industrijų galimybės didinant Kauno senamiesčio patrauklumą. Vadovas prof. habil. dr. Leonardas Rinkevičius, recenzentė Ina Pukelytė