• Naujienlaiškis
 • Grafinis dizainas

  Lekt. Laimutė Varkalaitė

  Dėstytoja
  VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino studijų programos vadovė

    Bendra informacija

  Gimė 1984 m. sausio 1 d., Rumšiškių mstl., Kaišiadorių rajone.

  2005 m. baigė Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetą, Grafinio dizaino aukštąsias neuniversitetines studijas.
  Nuo 2006 m. dirba grafikos dizainere KTU E. mokymosi technologijų centre.
  2011 m. baigė VDA Kauno fakultetą, Grafinio dizaino magistrantūros studijas.
  Nuo 2011 m. VDA Kauno fakulteto Dizaino katedros Grafinio dizaino programos dėstytoja.
  Nuo 2012 m. laikinai eina VDA KF dizaino katedros Grafinio dizaino programos vadovo pareigas.

  Dėsto kaligrafijos, tipografikos, šrifto garnitūros kūrimo metodikos, skaitmeninių medijų (portfolio, skaitmeninės iliustracijos, prezentacijos meno) ir funkcinės analizės rengimo metodologijos užduotis I-IV kursų studentams. Recenzuoja bakalauro baigiamuosius darbus.

  Nuo 2012 m. Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narė.

  Vykdo individualią kūrybinę veiklą grafinio dizaino srityje. Dalyvauja šalies, tarptautiniuose konkursuose ir parodose.

  Domėjimosi sritys: piešimas (fundamentalių žinių adaptacija tradicinės ir skaitmeninės grafinės raiškos plotmėse), fotografija, iliustracija, tipografika, animacija, mokslinė-specialybinė literatūra, tarpdisciplininių žinių samplaikų paieška ir jų realizacija praktinėje plotmėje.

    Kontaktai

  laimute.varkalaite@vda.lt