Jurgita Ludavičienė (g. 1972 m.)


J. Ludavičienė prie M. Marcelionytės-Paliukės piešinio „Šviesa“ parodoje „Nuo juodo iki balto”, Galerija Akademija, Vilnius, 2019 m. 

1986 – 1990 m. mokėsi VDA Telšių fakultete (tuometinis Telšių taikomosios dailės technikumas). 1995 – 1996 m. studijavo Leipcigo universitete Vokietijoje (filosofijos, kultūrologijos, menotyros studijos). 2002 m. baigė VDA menotyros magistrantūrą, 2009 m. apgynė menotyros disertaciją “Kičo fenomenas ir jo sklaida XX a. Lietuvos profesionaliojoje dailėje“. AICA narė, LDS narė. Nuo 1993 m. rašo meno kritikos straipsnius, 1999 – 2007 m. dirbo RS savaitraščio „Literatūra ir menas“ dailės skyriaus redaktore. Nuo 2005 m. iki šiol – leidyklos „Tyto alba“ užsienio literatūros skyriaus vadovė. Verčia knygas iš vokiečių k., tarp išverstų – H. Wöllflin „Pamatinės dailės istorijos sąvokos“ ir H. P. Willberg, F. Forssman „Pirmoji pagalba tipografams“. Parodų kuratorė (27 kuruotos parodos), žiuri komisijų narė, renginių moderatorė. Interesų sritys: kičas, šiuolaikinis metalo menas, knygos menas, kūrybinis rašymas, meninis tyrimas.