Dailės terapija

Jovita Varkulevičienė: „Tapyba, tai ypatinga kalba, spalvomis perduodama informacija, jog kažkas vyksta ar jau yra įvykę“.
2000 m. tapybos bakalauro laipsnis (VDA KF), 2002 m. tapybos  magistro  laipsnis (VDA KF), 2005 m. meno licenciato laipsnis (VDA), 2016 m. dailės pedagogo kvalifikacija (VDA), 2016 dailės krypties daktaro laipsnis. Nuo 2004 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto dėstytoja. Nuo 2013 m. VDA ir LSMU jungtinės magistrantūros studijų dailės terapijos programos dėstytoja. Surengė 16 personalinių parodų, dalyvavo 60 grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje, rengė ir koordinavo 7 grupines parodas, inicijavo ir įvykdė 5 socialinio meno projektus.
Lietuvos dailininkų sąjungos narė tyrinėja: tapybą, saviraišką, socialinį meną, socialinio meno praktiką ir kolektyvinę kūrybą.
Dailės terapijos programos studentams dėsto disciplinas: Vizualinė raiška. Tapyba, Individuali raiška. Tapyba, Interdisciplininė  meno praktika ir kontekstas, Meninės formos analizė: teorija ir praktika. Jų metu studentus supažindinami su tapybos priemonėmis, technikomis, raiška, asmeninės tapybos raiškos ir turinio paieška, plėtoja skirtingų formų ir krypčių vizualinę raišką.