Stipendijos įteiktos dailėtyros paskaitų ciklo „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“ metu Nacionalinėje dailės galerijoje

Nuo pat Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ atidarymo 2018 m. Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dailės istorijos ir teorijos katedra glaudžiai bendradarbiauja su šiuo Užupyje įsikūrusiu Lietuvos menininkų kūrybą pristatančiu meno centru. Dailėtyros studentai turi galimybę centre atlikti praktiką, kai kurie katedros absolventai netgi čia įsidarbina. Šiemet „Tartle“ iniciatyvos „Menas mainais į mokslą“ metu surinktos lėšos skiriamos keturiems katedros studentams.

500 eurų vertės stipendijos įteiktos VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros magistrantūros studentams Indrei Urbelytei, Elitai Užuotaitei, Tautvydui Petrauskui ir bakalaurantei Katerynai Kostenko.

„Menotyrininkų profesionalumas yra ypač svarbus vertinant meninį palikimą ir skleidžiant žinią apie jį visuomenei. Jų darbo reikšmė išskirtinė ir mums, įgyvendinantiems savo misiją – surinkti ir grąžinti į Lietuvą po pasaulį išbarstytą kultūrinį bei istorinį lituanistinį paveldą. Džiaugiamės įvyvendinta iniciatyva, kuomet galėjome prisidėti prie naujosios kartos menotyrininkų profesinio tobulėjimo“, – sako Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ direktorė Jurgita Semenauskienė.

„Tartle“ yra Dailės istorijos ir teorijos katedros socialinis partneris – studentų ir dėstytojų vertinama nuolatinė praktikų vieta, kai kuriems tampanti ir puikia nuolatine darboviete. Čia ugdomi parodų ir renginių kuravimo, institucinės vadybos, viešos komunikacijos su lankytojais ir visuomene, muziejinio darbo, meno kūrinių atribucijos ir kiti menotyrininko darbe nepamainomi įgūdžiai. Šiuokart – tai ir dosnus mūsų studentų rėmėjas“, –  bendradarbiavimu džiaugiasi VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros vedėja doc. dr. Rasa Butvilaitė.

Magistrantūros studentai katedrai teikė mokslinės išvykos paraiškas, kuriose išdėstė numatomos kelionės planą, pagrindė tikslą bei surašė planuojamus įsigyti tyrimams reikalingus leidinius.

Dailės istorijos ir teorijos magistrantei Indrei Urbelytei stipendija skirta kelių dienų mokslinei išvykai į Prancūziją, orientuojantis į magistro baigiamajame darbe analizuojamą karo tematiką. Vizito metu I. Urbelytė aplankys karui skirtų fotografijų parodą „Photographies en guerre“ Musée de l'Armée – Invalides Paryžiuje, kurioje analizuojamas karo sampratos konstravimas per meninius vaizdus. Studentė taip pat aplankys Meaux miestelyje esantį vieną didžiausių pasaulyje Pirmojo pasaulinio karo muziejų – Musée de la Grande Guerre.

Elita Užuotaitė išvykos į VDA Nidos meno koloniją metu laiką skirs rinkti medžiagą moksliniam darbui moterų dailės aktualizavimo ir feministinės parodų kuravimo strategijos tema. Dailės istorijos ir teorijos magistrantė nagrinėja feministinės dailės istorijos ir šiuolaikinės kuratorystės teoretikų tekstus bei praktikos pavyzdžius, remdamasi aktualiausia šio tyrimų lauko literatūra, kurią įsigys stipendijos lėšomis.

Magistrantui Tautvydui Petrauskui skirta stipendija padengs kelionės į Vokietiją išlaidas. Studentas vyks į Kaselio mieste vyksiantį šiuolaikinio meno renginį „Documenta“, daugelio įvardijamą vienu ryškiausių ir svarbiausių Europoje vykstančių šiuolaikinio meno įvykių. Grįžęs iš kelionės, sukauptus įspūdžius, mintis ir idėjas T. Petrauskas pavers tekstu, kurį planuoja publikuoti Lietuvos kultūros leidinyje.

Stipendija taip pat įteikta bakalauro programos Dailėtyra ir kuratorystė studentei Katerynai Kostenko už būsimą savanorystę Panemunės pilyje šią vasarą. K. Kostenko yra karo pabėgėlė iš Ukrainos, šį pavasarį pradėjusi dailėtyros studijas VDA.

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos meno pažinimo centro „Tartle“ direktorė Jurgita Semenauskienė, VDA Dailės istorijos ir teorijos katedros prof. dr. Helmutas Šabasevičius, katedros vedėja doc. dr. Rasa Butvilaitė, magistrantė Indrė Urbelytė, magistrantė Elita Užuotaitė, magistrantas Tautvydas Petrauskas, bakalaurantė Kateryna Kostenko.