Dailės istorija ir teorija

Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė

Profesorė, dailėtyros bakalauro studijas baigė Vilniaus dailės akademijoje, medievistikos magistro ir filosofijos daktaro laipsnį įgijo Vidurio Europos universitete Budapešte, Vengrijoje. Nuo 2003 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedroje, nuo 2018 m. ir Dailėtyros institute, 2019 m. išrinkta į VDA Senatą. Tyrinėja Europos ir Lietuvos Viduramžių ir Naujųjų laikų kultūrą, istorinės atminties ir vaizduotės klausimus, analizuoja rašytinius dailės šaltinius, lituanistinį kultūros paveldą. Stažavosi Warburgo institute Londone, JK, Woodrow Wilsono tarptautiniame mokslininkų centre Vašingtone, JAV, Katalikiškame Liuveno universitete, Belgijoje, priešakinių studijų centruose „Collegium Budapest“, Budapešte, Vengrijoje ir „Sofia“ Sofijoje, Bulgarijoje, Harvardo universiteto Bizantistikos tyrimų centre Dumbarton Oaks, Vašingtone, JAV, Landis&Gyr kultūros rezidencijoje Cuge, Šveicarijoje, dirbo Oksfordo universitete įgyvendinant Europos mokslo tarybos remtą projektą „Jogailaičiai: dinastija, atmintis, tapatybė“. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. 2009–15 m. pirmininkavo Lietuvos mokslo premijų komisijos humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijai, 2011–14 m. buvo Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė. Nuo 2018 m. yra Lietuvos mokslo ir Lietuvos mecenavimo tarybų narė.

Dėsto bakalaurantams, magistrantams ir doktorantams, vadovauja kursiniams, baigiamiesiems darbams ir disertacijoms. Nuolat vykdo mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, intensyviai tyrinėja bizantinės dailės paveldą ir „graikiškos manieros“ sampratą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, mokslo darbus skelbia Lietuvos ir užsienio spaudoje, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose ir projektuose, kuruoja istorinės dailės parodas, Lietuvoje ir užsienyje ekspertuoja mokslo ir kultūros projektus, dalyvauja kultūros ir meno vertinimo komisijų veikloje.