Dailės istorija ir teorija

Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė

Giedrė Jankevičiūtė yra dailės istorikė ir parodų kuratorė. Pagrindinė mokslinių interesų sritis – dailės, dizaino ir architektūros istorija nuo XIX a. antros pusės iki XX a. pabaigos, taip pat domisi dailės istorijos istorija ir šaltiniotyra.  

Giedrė Jankevičiūtė 1983 m. baigė dailės istorijos ir teorijos specialybę tuometiniame LSSR valstybiniame dailės institute (dabar VDA), 1994 m. apgynė daktaro disertaciją, 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą.

VDA dėsto nuo 1995 m. Ji taip pat yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja.

Stažavosi Maskvos Menotyros institute, Vidurio ir Rytų Europos universitete Prahoje, Šveicarų kultūros institute Romoje, Lenkijos MA Meno institute Varšuvoje, Poznanės Adomo Mickevičiaus universitete, Leipcigo universiteto Leibnizo Rytų Europos istorijos ir kultūros institute, Latvijos dailėtyros institute.

Nuolat vykdo mokslinius tyrimus ir jų sklaidą, tyrinėja Lietuvos XX a. meninį paveldą, mokslo darbus skelbia Lietuvos ir užsienio spaudoje, aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo konferencijose ir projektuose, kuruoja dailės parodas. Skaito paskaitas BA ir MA pakopų VDA studentams, vadovauja menotyros ir meno daktaro disertacijoms.

Lietuvos dailės istorikų draugijos, Baltijos tyrimų skatinimo draugijos (AABS), Tarptautinės dailės kritikų asociacijos AICA, Avangardo ir modernizmo studijų Europos tinklo (EAM) narė. Dalyvauja įvairių tarybų, ekspertų grupių, komisijų veikloje.

2014 m. apdovanota Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Bibliografija