Dailės istorija ir teorija

Dr. Julija Fomina 

Baigė menotyros bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitete Kaune, vėliau studijavo Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros politikos ir vadybos katedros magistrantūroje.
2015 m. apsigynė menotyros mokslų daktaro disertaciją „Meno kuratorystė Lietuvoje: sampratos ir raida“ jungtinėje Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Vilniaus dailės akademijos dokturantūroje.
Dirba kuratore Šiuolaikinio meno centre, dėsto kuratorystės istorijos ir teorijos kursus Vilniaus dailės akademijoje, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose, publikuoja straipsnius Lietuvos ir užsienio meno spaudoje.
Mokslinių interesų kryptys – parodų kūrimo istorija ir teorija, meno konceptualizavimo būdai parodose.

Visvaldo Morkevičiaus nuotr.