Dailės istorija ir teorija

Doc. dr. Rasa Butvilaitė

1989−1994 studijavo VDA Dailės ir teorijos katedroje, įgyta dailėtyrininko kvalifikacija.

1995−2001 studijavo VDA doktorantūroje ir 2002 apgynė daktaro disertaciją Architektūros studijos Lietuvoje XVIII a. − XIX a. I pusėje.

1992−1993 dirbo Lietuvos istorijos institute, LDK istorijos skyriaus laborante; 1992−1994 VDA muziejaus vedėja; 1997−2009 dėstytoja, docentė Vilniaus pedagoginio universiteto Visuotinės istorijos katedroje; 2002-2005 VDA Doktorantūros ir meno aspirantūros skyriaus vedėja; 2007−2008 m. interjero žurnalo „DEKO“ temos redaktorė. Nuo 1994 VDA Dailėtyros instituto mokslo darbuotoja; nuo 2003 – vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2005 šio instituto Architektūros ir dizaino tyrimų skyriaus vadovė. Nuo 1997 dėsto VDA Dailės istorijos ir teorijos katedroje, docentė. Tyrinėja Lietuvos architektūros istoriją ir teoriją, dvarų kultūrą.