Dailės istorija ir teorija

Doc. dr. Lolita Jablonskienė

Gimė 1962 m. Vilniuje. 1985 m. baigė VDI Dailės istorijos ir teorijos specialybę. 1995 m. Kultūros ir meno institute Vilniuje apgynė menotyros daktaro disertaciją “Senamiesčių interjerų pertvarka Lietuvoje: kultūriniai ir stilistiniai daiktinės aplinkos formavimo aspektai”. Nuo 1993 m dėsto VDA, nuo 2004 m. dirba docentės pareigose Dailės istorijos ir teorijos katedroje, skaito „XX a. taikomoji dailė ir dizainas“ bakalaurantams, „Dizaino teorijos seminaras“, „Kontekstualus šiuolaikinis menas“ kursus magistrantams, veda seminarus doktorantams „Aktualūs šiuolaikinės Lietuvos dailės tyrimai“. 1985–2004 m. dirbo Kultūros, filosofijos ir meno instituto Dailės istorijos skyriuje (mokslo darbuotoja). Nuo 1993 m. dirbo Soroso šiuolaikinio meno centre (direktoriaus pavaduotoja), nuo 2000 LDM Šiuolaikinės dailės informacijos centro vadove, nuo 2002 LDM Nacionalinės galerijos vadove. Nuo 1994 m. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė, nuo 1995 m. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė. Tyrinėja šiuolaikinę Lietuvos ir Vakarų dailę bei architektūros formuojamą aplinką, rengia knygą apie pokyčius XX a. 10 deš. Lietuvos dailėje.