• Naujienlaiškis
 • Architektūra

  Architektūros katedroje studijos vyksta dviem pakopom: keturių metų bakalauro studijos, ir dviejų metų magistro studijos. Bakalauro architektūros studijų metu įgyjamos pagrindinės profesijos žinios pastatų bei interjero projektavimo srityse, ugdomi architekto profesijai būtini meniniai ir kūrybiniai gebėjimai, estetinės nuostatos, aplinkos samprata, ugdomas individualus kūrybos stilius, suteikiamos svarbiausios žinios apie pastatų konstravimą, inžinerinę įrangą, statybines medžiagas, erdvės modeliavimą, ekologiją, ekonomiką, filosofiją, meno istoriją ir teoriją, sociologiją ir teisę. Bazinio kurso metu studentai supažindinami su pamatinėmis specialybės disciplinomis - architektūrinėmis formomis ir jų komponavimo principais, architektūrine grafika ir kompozicija, piešimu, tapyba, spalvotyra, braižomąja geometrija, įgyja maketavimo įgūdžių. Po pirmo bazinio kurso turi galimybę rinktis norimą specializaciją – pastatų architektūros ir/ar interjero architektūros. Pastatų architektūros ir interjero architektūros programos orientuotos ruošti aukštos kvalifikacijos, paklausų, plataus profilio kūrybinį darbuotoją, gebantį savarankiškai ir profesionaliai atlikti užduotis, būti kompetentingu, gebėti dirbti komandoje.

  Studijų programoje projektavimo ir gretimų užduočių blokas vystomas probleminiu principu -palaipsniui didinant problemų apimčių ir klausimų ratą nuo konkretaus objekto iki urbanistinių, paminklosauginių, ekologinių problemų sprendimų. Architektūros bakalauro programose rengiami specialistai mokomi kvalifikuotai projektuoti ir rekonstruoti gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus bei jų interjerus, spręsti šiuolaikinės architektūros ir urbanistikos problemas, įgyja bendravimo ir vadovavimo įgūdžių. Architektūros katedroje studentai skatinami studijuoti pasaulinę šios meno srities raidą, atsižvelgiant į regionines architektūros tradicijas bei Lietuvos projektavimo ir statybos rinką. Studentai ne tik susipažįsta su naujausiomis inžinerijos ir statybos technologijomis bei išmoksta naudotis profesinėmis kompiuterinėmis projektavimo programomis, ugdoma profesinė erudicija, kūrybiškumas, mąstymo racionalumas, stiliaus pajautimas.

  Architektūros studijos Kauno dailės fakultete iš kitų universitetų išsiskiria tuo, kad greta specialybės ir su ja susijusių disciplinų čia studijuojami meno dalykai - piešimas, tapyba, skulptūra, spalvotyra, fotografija. Universalus meninis išsilavinimas suteikia galimybes realizuoti save ir kitose meninės veiklos srityse: menotyros, reklamos, dizaino, fotografijos, kraštovaizdžio architektūros. Studentams kasmet suteikiama galimybė pagal mainų studijų programas išvykti studijuoti į kitas Europos aukštąsias Prancūzijos, Vokietijos, Olandijos mokyklas. Būsimieji architektai dalyvauja Lietuvoje skelbiamuose ir tarptautiniuose konkursuose ir neretai pelno apdovanojimus. Baigus bakalauro pagrindines studijas suteikiamas bakalauro laipsnis ir architekto kvalifikacija bei teisė siekti architekto-projektų vadovo kvalifikacijos atestato teritorijų planavimo ir statinių projektavimo srityse. Bakalauras parengiamas savarankiškam architekto darbui arba tolimesnėms studijoms magistrantūroje. Magistro studijų programa-pastatų architektūra. Programos tikslas-suteikti mokslo žinių, tiriamojo darbo patirties bei sisteminio mąstymo ir vadovavimo įgūdžių savarankiškam profesionaliam pastatų ir statinių kompleksų projektavimui ir mokslo tiriamajam darbui.

  VDA KDF Architektūros katedros stiprioji pusė yra čia dėstantys žymūs architektai-projektuotojai bei architektūros teoretikai, perteikiantys praktinę projektavimo patirtį bei architektūros teorijos ir istorijos pagrindus. Būsimieji architektai praktika atlieka prof. J. Audėjaičio, doc. E.Miliūno. doc.L. Tuleikio. doc. A. Kančo ir kitų žymių architektų ,pelniusių laurus šalies ir tarptautiniuose konkursuose, studijose kur supažindinami su architektų kūrybinėms virtuvėms, projektų rengimo ,realizavimo tvarka, įgyja teisinių žinių, bendravimo įgūdžių. Katedros absolventai talkininkauja žymiems Lietuvos architektams, kuria savo architektūros bei interjero firmas, dalyvauja vietiniuose bei tarptautiniuose architektūros konkursuose. Fakulteto absolventai noriai įdarbinami architektų biuruose ir sėkmingai kopia karjeros laiptais.

  Kauno miestas, vienijantis įvairius architektūros stilius bei atskleidžiantis įvairialypę Lietuvos architektūros raidą, sukuria palankią terpę studijuoti architektūrą natūroje bei projektuoti objektus atsižvelgiant į konkrečios urbanistinės situacijos reikalavimus.