Specializacijos tikslas – parengti pirmos pakopos universitetinio išsilavinimo restauratorius, kurie būtų susipažinę su Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, taip pat Restauratorių etikos kodeksu, išmanytų medienos rūšis ir jų fizines, chemines bei mechanines savybes, bendruosius medienos apdirbimo būdus, restauruojamo baldo atlikimo technologiją, sunykimo priežastis ir pobūdį, žinotų konservavimo ir restauravimo procesuose naudojamų medžiagų savybes, jų sąveiką su restauruojamu-konservuojamu objektu, sugebėtų įvertinti restauruojamo baldo būklę ir numatyti konservavimo bei restauravimo darbų eiliškumą, atlikti nesudėtingus konservavimo ir restauravimo darbus, gebėtų juos aprašyti ir parengti restauravimo darbų bei procedūrų metodikas.

Anotacija. Meninių baldų restauravimo specializacijos absolventams suteikamos žinios ir supratimas apie bendrąją dailės istorijos raidą, dailės technikas ir technologijas, paveldosaugos ir paveldotvarkos įstatymus bei pamatinius principus, kultūros vertybių restauravimo sampratos kaitą ir etiką, kultūros vertybės tyrimus (istorinius, dailėtyrinius, cheminius ir fizikinius), restauravimo procesą, technikas ir technologijas.

Išugdoma kompetencija įgytas žinias ir supratimą taikyti praktikoje – atlikti paveldosaugos ir paveldotvarkos reikalavimus atitinkantį kultūros vertybės tyrimą, spręsti nesudėtingas restauravimo problemas, atlikti nesudėtingą meninio baldo konservavimą ar restauravimą ir parengti darbą apimančią dokumentaciją. Taip pat išugdomos bendrosios kompetencijos, kurios formuotų poreikį mokytis ir atnaujinti žinias savarankiškai, prisitaikyti prie dinamiškos profesinės aplinkos, organizuoti ir planuoti, dirbti grupėse, siekti kokybės ir kritiškai mąstyti.

Baigusiems bakalauro Meninių baldų restauravimo studijas asmenims, pagal nustatytą Lietuvos Respublikoje restauratoriaus kvalifikacinės kategorijos suteikimo tvarką, paprastai yra suteikiama III kategorijos kultūros vertybių meninių baldų restauratoriaus kategorija.

Studentas nuo antro kurso VDA Telšių fakultete turi galimybę pasirinkti Meninių baldų arba Metalo dirbinių restauravimo specializaciją.

Profesinės karjeros galimybės. Baigusiems BA Meninių baldų restauravimo studijas asmenims pagal nustatytą Lietuvos Respublikoje restauratoriaus kvalifikacinės kategorijos suteikimo tvarką, paprastai yra suteikiama III kategorijos kultūros vertybių meninių baldų restauratoriaus kategorija. Patvirtinus kategoriją, absolventai gali dirbti restauratoriais muziejuose, valstybinėse ir privačiose restauravimo įmonėse, dirbti individualiai ar komercinio restauravimo sektoriuje – antikvariatuose, galerijose ir kt. Be restauratoriaus kategorijos gali dirbti kultūros ir švietimo srityje, kur reikalingos kultūros ir meno istorijos žinios bei jų taikymas, profesionaliai įvaldyti plastinės raiškos įrankiai bei metodai. Taip pat galima užsiimti kūrybine veikla ir ugdyti individualų kūrybinį braižą arba dirbti tarpdisciplininiuose kūrybiniuose kolektyvuose.

Meninių baldų restauravimo absolventai studijas gali tęsti magistrantūroje.

2021-2025 mokslo metų studijų planas

Išsamiau apie studijų programą