• Naujienlaiškis
  • Viktoras Liutkus

    – dailėtyrininkas, mokslų daktaras. 1973 m. baigė Vilniaus universitetą. Tyrinėjimų sritis – XX a. modernioji Lietuvos tapyba, jos kūrėjai, meninio proceso reiškiniai (konstruktyvizmas ir jo idėjos Lietuvoje). Parašė monografijas apie tapytojus Viktorą Vizgirdą (2000), Antaną Samuolį (2006), skulptorių Antaną Mončį (2003), įvadą ir komentarus dailininko Vytauto Kairiūkščio straipsnių, dokumentų knygai (1989). Yra XX a. lietuvių dailės istorijos III tomo bendraautorius, monografijos "Išeivijos dailė" bendraautorius, parašė monografinius straipsnius leidiniams apie šiuolaikinius tapytojus "Romanas Vilkauskas" (2003), "Mindaugas Skudutis" (2005), "Henrikas Natalevičius" (2009), straipsnius tarptautinių parodų ir ekspozicijų katalogams („Art of the Baltics: The Struggle for Freedom of Artistic Expression under the Soviets, 1945-1991“. Zimmerli Art Museum. New Jersey. 2001; „Electromagnetic. Modern Art in Northern Europe. 1918-1931“. Henie Onstad Kunstsenter, Oslo. 2013). 2010 metais sudarė ir kuravo tarptautinę parodą „Vytautas Kairiūkštis ir jo aplinka" Nacionalinėje dailės galerijoje, taip pat Vlado Eidukevičiaus, Justino Vienožinskio, Algimanto Švėgždos, Šarūno Saukos, Lino Katino, Vinco Kisarausko ir kitas parodas, parodų ciklą „Asambliažas – lietuviškai“ galerijoje O11 Vilniuje (2001-2003), to paties pavadinimo asambliažų parodą Nacionalinėje dailės galerijoje (2012). 1997 m. stažavosi Niujorko moderniojo meno muziejuje (Rytų ir Vidurio Europos kuratorių mokymai). Yra Vilniaus dailės akademijos muziejaus direktorius, dėsto moderniosios tapybos raišką akademijos Tapybos katedroje. Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narys nuo 1990 metų, dailininkų grupės „24“ narys.