• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Bakalauro studijos | Vilnius

  profesorius Jūras Balkevičius

  Išsilavinimas

  1961 – 1972   Kauno menų gimnazija

  1972 – 1977 Vilniaus dailės akademija (architekto diplomas)

  1983 – 1984 Maskvos architektūros institutas (kvalifikacijos kėlimo kursai)

  Darbo patirtis

  1977 – 1992 VDA architektūros katedros vyr. dėstytojas

  1987 – 1989 VDA architektūros katedros vedėjas, e.doc.p.

  1992 – 2007 VDA architektūros katedros docentas

  2007 VDA architektūros katedros profesorius

  1991 – 2000 UAB “NUMAS” architektas, projektų vadovas

  2000 – iki šiol  UAB “NUMAS” direktorius, projektų vadovas

  Narystė kūrybinėse sąjungose

  1985 Lietuvos architektų sąjungos narys

  1995 Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narys

  Pedagoginė ir metodinė veikla

  1977 – iki šiol Dėsto architektūrinio projektavimo disciplinas II kursui.

  1981 – iki šiol Vadovauja diplominiams architektūros ir kraštovaizdžio architektūros darbams, baigiamiesiems architektūros bakalaurų bei architektūros magistrų darbams.

  2010 Parengė ir išleido vadovėlį „Sodų meno stilių raida” (ISBN 978-9955-854-82-1).

  2002 – 2009 VDA Architektūros ir dizaino fakulteto tarybos narys

  2007 – iki šiol VDA Architektūros katedros vykdomų programų koordinatorius

  2007 – iki šiol VDA Architektūros studijų programų aprašų ir savianalizių rengimo darbo grupės narys

  2009 – iki šiol VDA Architektūros katedros vykdomos studijų programos komiteto narys

  2012 – 2013 Architektūros studijų krypties reglamento rengimo grupės narys

  Svarbiausi realizuoti kūrybiniai darbai

  Lietuvos Laisvės aukų memorialas Antakalnio kapinėse Vilniuje (su M.Šaliamoru ir St.Kuzma 1995);

  Vilniaus Šv.Juozapo kunigų seminarija (su M.Šaliamoru, 1998);

  Parapijos namai ir bažnyčia Pilaitės gyv. rajone, Vilniuje (su M.Šaliamoru, A.Burba, 2001);

  Tuskulėnų rimties parkas ir palaikų perlaidojimo kolumbariumas (su autorių kolektyvu, 2004-2007);

  Bažnyčia ir parapijos namai Pabradėje (su M.Šaliamoru, A.Burba, 2007);

  Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų rekonstrukcija (su A. ir V.Nasvyčiais, A.Burba, 2007);

  VDA mokomojo korpuso Maironio g. Nr. 3, Vilniuje rekonstrukcija (su M.Šaliamoru, A.Burba, 2009);

  Vilniaus žemutinės pilies Valdovų rūmų atstatymas (autorinio kolektyvo narys, 2009-);

  Paminklas Aušrai ir aušrininkams Šiauliuose (su R.Buivydu ir D.Matulaite, 2003);

  Lietuvos karių kapų memorialas Berznykų kapinėse Lenkijoje (su R.Buivydu ir D.Matulaite, 2005);

  Paminklas Jogailai Vladislovui ir Šv. Jadvygai Budapešte (su R.Buivydu ir D.Matulaite, 2013).