Lietuvos Respublikos Prezidento globojamame projekte „Lietuvos galia” dalyvavo Tekstilės meno ir dizaino katedros studentė Klaudija Armonavičiūtė su organizacija „Prirašytos rankos”. Ši organizacija yra pirmoji Lietuvoje visą dėmesį skirianti nuteistųjų resocializacijai, rengia neformalų ugdymą įkalinimo įstaigose ir stengiasi mažinti pakartotinį nusikalstamumą. Konkurse „Lietuvos galia” organizacija "Prirašytos rankos" laimėjo nominaciją Teisinga Lietuva, apdovanojimą atsiėmė VDA Tekstilės meno ir dizaino katedros studentė Klaudija Armonavičiūtė, vasarą vesianti meno stovyklas Vilniaus ir Pravieniškių pataisos namuose. Sveikiname už prasmingus darbus!