• Naujienlaiškis
  • cv

    Gimiau 1950 m. 1968 m. baigiau M.K. Čiurlionio dailės mokyklą grafikos specialybę, o 1973 m. baigiau Valstybinio Dailės Instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) tekstilės studijas.

    1972 m. pradėjau dirbti tuomečiame Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija), Tekstilės katedroje, vyr. laborantu, o nuo 1989 m. – dėstytoju. 1994 m. suteiktas docento vardas. 

     Nuo 1975 m. dalyvauju įvairiose parodose, konkrečiose architektūrinėse erdvėse realizuoju kūrybinius tekstilės bei vitražo darbus, esu surengęs ir personalinių parodų.

    Daugelis mano kūrinių interjerams, ypač XX a. 8–9 deš. gobelenų, yra dingę be žinios. Iš išlikusiųjų, norėčiau paminėti figūrinius vitražus Vilniaus Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvės portale (1993 m.), simbolinį vitražą altorinėje Vilniaus Evangelikų reformatų bažnyčios dalyje (1995 m.), dekoratyvines erdvines stiklo kompozicijas privataus namo eksterjere ir interjere Palangoje (2006 ir 2009 m.).