• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX024

  Kvalifikacinis laipsnis

  Dailės bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Tikslas

  Universitetinės I pakopos Stiklo bakalauro studijų programos tikslas – parengti plataus profilio meninio stiklo specialistus, suteikiant meno teorijos žinių bei praktinių gebėjimų kurti meninio stiklo skulptūrinės plastikos, funkcinius (praktinę paskirtį turinčius dirbinius) ir interjerinius stiklo kūrinius, panaudojant specifinius meninio stiklo technologinius procesus.

  Studijų programos anotacija

  Stiklo bakalauro studijų edukacinė programa suteikia universitetinį išsilavinimą bei žinias ir gebėjimus reikalingus profesionalaus stiklo menininko praktikai. Programą apima uždaviniai, susiję su menine stiklo plastika, funkcija (praktinę paskirtį turintys gaminiai), architektūra ir erdve, bendrameniniai, tarpdisciplininiai dalykai ir humanitarinės universitetinės disciplinos. 
  Studijuodami VDA KF Stiklo bakalauro studijų programoje studentai išmoksta pagrindinių meninio stiklo technologijų: karštas stiklas, stiklo skulptūrinė plastika, sukepinimas, šaltas stiklo apdirbimas, klasikinis ir modernus vitražas. Būsimieji stiklo dailininkai tobulina ir bendrameninių dalykų gebėjimus, gilinasi į meno istorijos ir teorijos, filosofijos, meno vadybos ir kitas universitetines disciplinas. Ši programa suteikia žinias ir gebėjimus reikalingus profesionaliai stiklo menininko praktikai, skatina savarankiškai mokytis ir tobulėti, prisiimti atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei bei kultūrinei raidai.Atlikdami specialybės kursines užduotis studentai kuria meninę stiklo plastiką, stiklo objektus skirtus interjerui, klasikinį bei modernų vitražą. Dauguma studentų jau studijuodami sėkmingai įsilieja į kūrybinį gyvenimą: dalyvauja parodose, konkursuose, meniniuose projektuose, taip pat, pildo individualius užsakymus. Stiklo studijų programą baigę absolventai, kaip profesinės specifikos žinovai, yra svarbūs kaip stiklo meninių objektų kūrėjai Lietuvos meno kontekste. Taip pat jie reikalingi, kaip meninių individualių užsakymų kūrėjai - dizaineriai. Diplomuoti stiklo dailininkai paklausūs universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose kaip dėstytojai ir meno mokyklose bei gimnazijose, kaip įvairias menines technologijas išmanantys mokytojai. Dalis stiklo studijas baigusiųjų sėkmingai darbo vietas susikuria patys - užsiima individualia menine veikla. 

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventas gali organizuoti savo verslą, užsiimti individualiu kūrybiniu darbu - reikštis tiek Lietuvos tiek tarptautinėje meninėje erdvėje (dalyvauti parodose, konkursuose); kaip profesinės specifikos žinovas dirbti įmonėse, prekiaujančiose meniniais stiklo dirbiniais (galerijose, salonuose, aukcionuose), gaminančiose stiklo gaminius (stiklo gamybos ir prekybos įmonės), gaminančiose stiklo kūrinius (stiklo studijos). 

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  Valmantas Gutauskas
  Kauno fakultetas

  Išsamiau