Balandžio 25 dieną VDA galerijoje „Artifex“ atsidarė Vyginto Orlovo paroda „Without You I’m Nothing“. Tai interaktyvi paroda, kurioje kūrinius reikia liesti, glostyti ir su jais žaisti. Be lankytojų neveiks, tad kviečiame nueiti!

Without You I'm Nothing (be tavęs aš esu niekas) yra interaktyvi paroda, kurioje kūriniai reaguoja į aplinką ir pilnai atsiskleidžia tik parodos lankytojams dalyvaujant joje.
 
Šia paroda nagrinėju skirtingas interaktyvaus meno strategijas. Pagrindiniu atspirties tašku yra Ryszard W. Kluszczynski’io straipsnis ,,Interaktyvaus meno strategijos” (2010) ir jame įvardintos instrumento, žaidimo, archyvo, labirinto, rizomos, sistemos, tinklo ir renginio strategijos. Šių strategijų panašumai, bendri taškai ir skirtumai, kurie atsiskleidžia per tokius elementai kaip sąsajos, sąveikos, duomenų organizavimo, programinės ir techninės įrangos ypatybes tapo skirtingų interaktyvių kūrinių pagrindu.
 
Parodos pavadinimas nurodo į kūrinių lankytojų santykį, bet tuo pačiu ir į mano mylimą Placebo kūrinį „Without You I'm Nothing”, kurio natas galima išgauti liečiant augalą prijungtą prie virtualaus sintezatoriaus sukurto pure data programinėje aplinkoje.

Tai podoktorantūros stažuotės Interaktyvaus meno strategijų ir aktyvaus dalyvavimo tyrinėjimas. Praktika grįstas auditorijos įsitraukimo „žemėlapiavimas” dalis. Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. P-PD-22-059_VDA.

Vygintas Orlovas
2023

Paroda veiks iki gegužės 12 d.