Gegužės 2-6 d. šešiolika Vilniaus dailės akademijos studentų (tarp jų keturi įvietinto meno) dalyvavo bendrame Vilniaus, Estijos ir Vienos dailės akademijų projekto kurse „The Moment“, vykusiame Talino dailės akademijoje.

Projekte dalyvavę VDA studentai: 4 Įvietinto meno ir scenografijos studentai – Armine Sargsyan, Hubertas Bronislovas Ulvydas, Julius Peseckas, Martina Kryževičiūtė, 4 grafikos katedros studentai – Ieva Daščioraitė, Marija Gabrielė Karputė, Dominyka Gurskaitė, Kornelijus Pelkys, 8 Dailėtyros ir kuratorystės katedros studentai – Monika Pirugytė, Justina Markevičiūtė, Kamilė Grigaitytė, Gabija Naikauskaitė, Ugnė Brazytė, Marija Martinaitytė, Edgaras Gerasimovičius, Tautvydas Petrauskas. Iš Talino dailės akademijos pusės – 4 studentai, tarp kurių buvo dvi studentės iš Ukrainos. VDA komandą lydėjo dėstytoja Prof. Živilė Jasutytė, prisijungusi prie dėstytojų iš Rygos ir Vienos.

Per penkias savaitės dienas projekto grupė turėjo galimybę ne tik susipažinti su Talino dailės akademijos aplinka, dėstymo strategija, apsilankyti svarbiausiose miesto galerijose, parodų atidarymuose, apsilankyti Narvos mieste, bet ir patys turėjo sukurti įvairios raiškos darbus, atliepiančius užduotims kūrybinėse dirbtuvėse, grįstus asmenine patirtimi ir momento refleksijomis.

„The Moment“ užsibaigė apsilankymu Narvos rezidencijos galerijoje – parodos „Where is the body?“ atidaryme. Trijose ekspozicinėse salėse eksponuoti šešiolikos Estijos ir Austrijos dailės akademijų tapybos specialybės studentų darbai.

Studijų procesas, papildytas atstovavimo šiame trišaliame projekte, ytin prasmingas ne tik dėl įgytos patirties, indėlio, bet ir savivertės stiprinimui, tiek pačių studentų, tiek akademijos.