Balandžio 6 dieną Bernardinų bažnyčios komplekse, III aukšte, Šv. Bernardino galerijoje atidaryta Įvietinto meno programos studentų ir dėstytojų paroda „Gentis“

Dalyviai, reflektuodami vieni kitų kūrybai, generavo dialogo lauką, kuris tapo erdve įvietinimui veikti. 

Galiausiai gretinomės prie dėstytojų sentimentų, menančių dabartines Bernardinų bažnyčios erdves kaip buvusius mūsų katedros koridorius ir artimiau susipažinome su jų istorijomis (kurios sienos šiandien skiria Bernardinų komplekso koridorius nuo akademijos administracinių erdvių, kaip krikštoliniai skliautai anksčiau gaubė studentus valgymo funkcijos erdvėje...)

Gentis – bendra kilme – kraujo ryšiais, susieta senųjų laikų bendruomenė, turinti pavadinimą ir savo teritoriją, vienijama bendro ūkio, kalbos, kultūros, papročių, gentinės savimonės. Šiuolaikinėje visuomenėje vis dar aktualus poreikis burtis bendraminčiams ir formuoti savo „gentinę tapatybę“. Į Šv. Bernardino galeriją, buvusią VDA Monumentaliosios katedros studiją, įžengė prieš du dešimtmečius šią teritoriją palikusi gentis – dabartinio Įvietinto meno katedros studentai ir dėstytojai. Juos sukvietė rektorė ir dėstytoja prof. Ieva Skauronė, pati studijuodama monumentaliąją dailę, 1997–2001 m. kasdien lipusi į dabartinę galeriją vedančiais laiptais. Parodos mintis – vizualūs dialogai – pokalbiai be žodžių, tarp dėstytojos ir jos pirmakursių bei trečiakursių studentų. Į juos įsitraukė ir dėstytojas Algimantas Kensminas.
Ši paroda – bendra Įvietinto meno studijų programos studentų ir dėstytojų „gentinės tapatybės“
paieška tapybine forma.

Parodoje dalyvauja: Raberta Alksnytė, Urtė Balsytė, Valerija Bartaševič, Lyja Ona Jagminaitė, Lukas Jonikas, Algimantas Kensminas, Aistė Maliaukienė, Oleksandra Ostroverkhova, Diana Radivilovičiūtė, Antanas Repečka, Ieva Skauronė, Mykolas Stratkauskas, Ieva Vytaitytė.

Parodą aplanktyti galite iki gegužės 12 dienos!