2023 m. gegužės 8-12 d. Įvietinto meno (freska-mozaika) bakalauro pirmo ir antro kursų studentų jungtinė grupė, vadovaujama dėstytojų lekt. Algimanto Kensmino ir prof. Ievos Skauronės, atliko sienų tapybos praktiką Prahoje, Lietuvos Respublikos ambasadoje Čekijos Respublikoje. 

Studentai kartu su dėstytojais interpretavo pirmo kurso studentės Urtės Balsytės sukurtą eskizą ambasados kiemo sienai. Studentės sukurtas sienos projektas LR ambasados darbuotojų buvo pasirinktas kaip labiausiai tinkantis architektūrinei pastato situacijai.

Studentai ir dėstytojai lankėsi Prahos dailės akademijoje (AVU), meno galerijose ir muziejuose. Su Lietuvos ambasadoriumi Čekijoje Laimonu Talat-Kelpša aptarė VDA bendradarbiavimo galimybes ir projektus su skirtingomis meno ir kultūros įstaigomis Čekijos Respublikoje.