Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Vilnius

Dr. Kristė Kibildytė - Klimienė
 

Studijos / 2015 m.- 2020 m. Vilniaus dailės akademija, Dizaino krypties doktorantūra; 2004-2006 m. Vilniaus dailės akademija, Dizaino katedra (MA); 2002-2003 m. Politecnico di Milano, Erasmus; 2000-2004 m. Vilniaus dailės akademija, Dizaino katedra (BA)
Narystė / 2006-2007 m. WAN World Association of Newspapers and News Publishers
Kristė Kibildytė-Klimienė yra grafikos dizainerė, dirbanti grafinio-komunikacinio dizaino srityje. Pagrindinis interesų laukas - tipografika ir leidybinis dizainas. 2006-2007 m. „59-ojo Pasaulio Žiniasklaidos kongreso“ (Maskva, Rusija) ir „60-ojo Pasaulio Žiniasklaidos kongreso“ (Keiptaunas, PAR) dalyvė. 2004-2011 m. dirbo „Respublikos Leidinių grupėje“, sukūrė dienraščių „Respublika“ ir „Šiaulių kraštas“ dizainą (2007 m.), žurnalo „Small Planet“ dizaino bendraautorė (2010 m.) Šiuo metu studijuoja VDA dizaino krypties doktorantūroje, nagrinėja personalizacijos fenomeną dizaino diskurse, pasitelkdama kultūros sociologiją analizuoja socialinių pokyčių įtaką dizaino procesuose.