• Naujienlaiškis
 • Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Klaipėda

  lekt. Rūta Jakštonienė

  Dėstomas studijų krypties dalykas: VAKARŲ MENO ISTORIJA: XX ir XXI a.

  Esu įgijusi Meno istorijos ir kritikos specialybės magistro laipsnį Vytauto Didžiojo Universitete (Kaunas). 

  Mano ankstesnė kūrybinė veikla glaudžiai siejosi su įvairių profesionalaus meno parodų kuravimu, edukacinių projektų inicijavimu ir įgyvendinimu, vietos bei kitų šalių menininkų kūrybos pristatymų Lietuvoje.

  Pradėjus darbą VDA Klaipėdos fakultete mano veikla įgavo akademinį pobūdį. Turėdama „Šiuolaikinio meno ir medijų“ studijų programos vadovės ir lektorės pareigas nuolat ieškau galimybių tobulinti savo profesinę patirtį, gilinti turimas kompetencijas.

  Nuo 2014 m. dalyvauju Tarptautinėje dėstytojų mainų Socrates/Erasmus programoje- skaitau paskaitas kitų šalių aukštosiose meno mokyklose. Taip pat savo kompetencijas gilinu dalyvaudama akademinėse konferencijose Lietuvoje ir kitose šalyse. Du kartus man buvo skirta LR KT Edukacinė stipendija.

  Be gimtosios lietuvių kalbos  bendrauju anglų, rusų kalbomis.

  Nežinoti – nebaisu, baisu – nenorėti žinoti.
  Kinų priežodis