Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Klaipėda

Dr. Rosita Vaičiulė

Dėstomi studijų krypties dalykai: PREZENTACIJOS MENAS; VERSLUMO PAGRINDAI; REKLAMOS PSICHOLOGIJA; TIRIAMOJO DARBO PAGRINDAI; SPECIALYBĖS KALBA IR RETORIKA.

Rosita Vaičiulė 2010 m. apgynė Socialinių mokslų (edukologijos) srities daktaro disertaciją. Nuo 2007 m. iki dabar R. Vaičiulė dirba Klaipėdos universitete lektorės pareigose. Nuo 2015 m. skaito paskaitas Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete. 2013 – 2016 m. R. Vaičiulė vadovavo katedrai bei užėmė docentės pareigas VšĮ Socialinių mokslų kolegijoje.

Dr. R. Vaičiulė yra parengusi studijų programą Lietuvos pedagogų švietimo centrams (Jurbarkas, Šilalė, Kretinga) tema „Medijinis ugdymas: švietimas, lavinimas ir mokymas (-is) apie žiniasklaidą), mokymo kursų medžiagą „Mokymasis bendradarbiaujant (grupėse)” UAB „Prosperitus” (Nr.11-2558), „Žinių ir inovacijų vadyba”  UAB „Prosperitus” (Nr.11-2924), „Projektų vadybos metodų taikymas mokyme”  (16 akad. val.) (Nr.11-2227) ir kitas., recenzavusi  mokymo programas „Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida” (Valstybės tarnybos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos), „Savivaldybės pozityvaus įvaizdžio formavimas” (Valstybės tarnybos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos) ir kitas. 

Dr. R. Vaičiulė aktyviai dalyvauja įvairiose nacionalinėse bei tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, yra parengusi reikšmingų publikuotų mokslinių, metodinių darbų, vadovėlių. 

Rosita Vaičiulė žinoma ir kaip Klaipėdos visuomeninių-kultūrinių veiklų iniciatorė.

Be gimtosios lietuvių kalbos dr. R.Vaičiulė bendrauja anglų, rusų, ispanų kalbomis.