• Naujienlaiškis
 • Grafinis dizainas | Bakalauro studijos | Klaipėda

  Doc. Danutė Žalnieriūtė 

  Dėstomas studijų krypties dalykas: VIZUALINĖ RAIŠKA 5,6 (tapyba)

  Danutė Žalnieriūtė 1973 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar - VDA). Dėstytoja yra  Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė, Lietuvos Dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus tarybos narė. D. Žalnieriūtė sėkmingai derina pedagoginę, kūrybinę ir visuomeninę veiklas. 
  Menininkės kūrybos sritis - estampai, ekslibrisai, piešiniai, tapyba ant popieriaus. Netrumpame, iki šiol sėkmingai besitęsiančiame kūrybiniame kelyje, D. Žalnieriūtė dalyvavo daugiau nei 230 bendrų parodų Lietuvoje ir užsienyje, surengė 20 personalinių parodų, pelnyta apie 30 įvairių parodinių apdovanojimų. Tarp jų: Sakralinio ekslibriso konkurse gautas Didysis prizas (1992 m.), III-oje tarpt. mažosios grafikos parodoje Napoje (JAV) - dvi premijos (1993 m.), Tarptautiniame mažosios grafikos konkurse "M. K. Čiurlioniui - 125 m." skirta  pirma premija (2000 m.), XI tarptautiniame Mažosios grafikos ir ekslibriso bienalėje Ostrow Wielkopolski (Lenkija) - medalis (2005 m.). 
  D. Žalnieriūtė sukūrė piešinių ciklą "Ventės kapinaitės" (1998 – 1999 m.), tapybos ant popieriaus ciklą "Bangose" (1999 – 2003 m.), estampų ciklą "Vėduoklė" (2005 – 2010 m.), koliažų ciklą "Kintančios struktūros" (2014 – 2015 m.). Aktyviai kuriančios menininkės biografijoje ir kuruotos parodos Klaipėdoje "Ženklai" (1995 m.), "Veidas" (1995 m.), "Kėdė: versijos" (1998 m.), "Ritinėlis" (1999 m.), "Du eilėraščiai" (2003 m.), "Vėduoklė" (2005 m.), "Dienoraščiai" (2008 m.), "Ažūras" (2010 m.).


  STUDIJOS

  1973 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą ( dabar - VDA)

  NARYSTĖ KŪRYBINĖSE ORGANIZACIJOSE

  Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos meno kūrėjų asociacijos narė.

  SVARBIAUSI DARBAI

  Darbo sritis - estampai, ekslibrisai, piešiniai, tapyba ant popieriaus. Dalyvavo apie 230 bendrų parodų Lietuvoje ir užsienyje. Surengė 20 personalinių parodų. Pelnė apie 30 parodinių apdovanojimų. Tarp jų - Sakralinio ekslibriso konkurse - Didysis prizas ( 1992 m.),III tarpt. mažosios grafikos parodoje Napoje ( JAV) - dvi premijos ( 1993 m.), Tarptaut. mažosios grafikos konkurse "M. K. Čiurlioniui - 125 m." -  pirma premija ( 2000 m.), XI tarpt. mažosios grafikos ir ekslibriso bienalėje Ostrow Wielkopolski Lenkijoje - medalis (2005 m.). Sukūrė piešinių ciklą "Ventės kapinaitės" (1998 - 1999), tapybos ant popieriaus ciklą "Bangose" (1999 - 2003), estampų ciklą "Vėduoklė" (2005 - 2010), koliažų ciklą "Kintančios struktūros" ( 2014 - 2015). Kuravo parodas Klaipėdoje "Ženklai" (1995), "Veidas" ( 1995), "Kėdė: versijos" (1998), "Ritinėlis" (1999), "Du eilėraščiai" (2003), "Vėduoklė" (2005), "Dienoraščiai" (2008), "Ažūras" (2010).

  VISUOMENINĖ VEIKLA

  Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus tarybos narė.

  Dėstytojos svetainė: www.zalnieriute.lt

  https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif