• Naujienlaiškis
 • Gaminio dizaino specializacijos istorija prasidėjo 1969m. tuometiniame Telšių dailės technikume Algirdo Mizgirio iniciatyva įkūrus pramoninių gaminių meninio konstravimo specialybę (PGMK). Tuomet buvo ruošiami dailininkai – konstruktoriai. Nuo 1989m. Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla. Po 1998 m. mokyklos integravimo į Vilniaus dailės akademiją programa pavadinta gaminio dizainu (product design), pradėta dirbti pagal naują programą, atitinkančią LR aukštojo mokslo reikalavimus. 2002 m. išleista pirmoji gaminio dizainerių laida. 

  Programa rengia universitetinio išsilavinimo gaminių, pakuočių ir aplinkos dizainerius, turinčius, dizaino objekto sukūrimo procesą lydinčius, teorinius bei technologinius, praktinius pagrindus, gebančius kūrybiškai juos taikyti kuriant aktualius, inovatyvius, funkcionalius gaminio dizaino objektus. Papildomi tikslai – ugdyti plačios humanitarinės erudicijos, kūrybišką asmenybę, projektų organizatorių ir vykdytoją, išmanantį rinkodaros dėsnius, sugebantį formuluoti uždavinius, naudotis profesine literatūra, mokantį kaupti ir analizuoti informaciją, orientuotis dabartinėje  dizaino rinkoje.

  Studentai studijų laikotarpiu įvaldo įvairias vizualios raiškos priemones, išmoksta projektuoti įvairius gaminius,  pakuotes, kurti formas, daryti maketus, susipažįsta su įvairiom medžiagom bei technologijomis, mokosi jas taikyti. Studentai studijuoja dizaino raidą ir šiuolaikines tendencijas, dizaino antropologiją, tyrimų metodikas, mokosi dirbti su kompiuterinės grafikos 2D, 3D programomis, metodiškai analizuoti daikto sandarą, objekto funkciją ir estetiką, gaminio ir žmogaus santykį; mokosi metodiškai analizuoti, tyrinėti aplinką, generuoti idėjas ir apibendrinti, susisteminti  informaciją.

  Studijų laikotarpiu studijuojantys turi galimybę dalyvauti tarptautinių mainų programoje, atlieka praktikas firmose, įmonėse. Studentai dalyvauja įvairiuose projektuose su savivaldybėmis ir kitais socialiniais dalininkais, suinteresuotomis šalimis. Studijų eigoje vyksta seminarai, kūrybinės dirbtuvės, organizuojamos parodos ir ekskursijos.Studentai turi galimybę naudotis Telšių fakulteto ir  VDA laboratorijomis.

  Karjeros galimybės. Baigę studijas absolventai gali dirbti projektavimo, gamybos, reklamos, paslaugų įmonėse, organizuoti verslą, steigti savo įmones, dirbti laisvai samdomais dizaineriais, konsultantais dalyvauti edukaciniuose, kūrybiniuose projektuose, tęsti studijas magistrantūroje.

  Absolventai : Remigijus ir Egidijus Praspaliauskai , Vaidas Jankauskas, Giedrė  Kerpauskienė, Jurgita Rubavičiūtė, Linas Balčiūnas, Vytis Vasiliūnas, Kortyna Ražinskaitė, Kazimieras Inčirauskas.

  Pasiekimai: Bendradarbiaujant su Šiaulių saldainių fabriku „Rūta“ į gamybą buvo išleistos saldainių ir šokolado pakuotės.

  Išsamiau apie studijas rasite čia.