• Naujienlaiškis
 • Sieninės tapybos restauravimas | Bakalauro studijos | Vilnius

  Sieninės tapybos restauravimo studijos

  Supratimas, kaip reikėtų rengti profesionalius sienų tapybos restauratorius, Lietuvoje formavosi ne vienus metus. Vilniaus dailės akademijos 1997 m. parengtoje pradinėje koncepcijoje programa susidėjo iš trijų dalių: bendrosios, specialybės ir tobulinimosi. Bendrojoje dalyje buvo numatytas piešimas, tapyba, kopijavimas, visuomeniniai mokslai. Specialybę sudarė Įvadinė dalis(restauravimo samprata, jos raida, perspektyvos), Pagrindinis kursas (restauravimo pagrindai: cheminiai, menotyros – istoriniai, fizikiniai ir kt., tyrimai bei praktinis darbas). Tobulinimąsi sudarė stažuotės užsienyje, įvairi praktinė patirtis.

  Šiuo metu Vilniaus dailės akademijoje veikiančias atestuotas restauratorių bakalaurų ir magistrų rengimo programas galėtume apibūdinti taip:

  bakalauro studijos pradedamos nuo bendrųjų dalykų ir įsisavinant techninius – konservavimo principus;
  magistro pakopoje gilinamasi į menines, etines ir estetines restauravimo problemas, atkūrimo klausimus, metodikų įvairovę, kitų šalių patirtį.

  Sienų tapybos restauravimo specialybės bakalauro studijų pagrindinės temos yra šios: sienų tapybos restauravimas kaip profesija, jos ypatumai; sienų tapybos restauravimo istorinė raida; dailininko pasirengimo būtinumas sienų tapybos restauratoriui; sienų tapybos restauravimo technika ir technologija; mokslo tiriamieji darbai restauravimo programai sudaryti; polichrominiai tyrimai; pagrindinės sienų tapybos restauravimo proceso operacijos; restauravimo darbų dokumentavimas. Visos teorinės žinios įtvirtinamos praktine patirtimi. Bakalaurams taip pat dėstoma: piešimas, tapyba, kopijavimas, cheminiai ir kiti tyrimai, paveldosaugos pagrindai, pasirenkamieji ir privalomieji dalykai, kuriuos jie lanko kartu su kitų specialybių studentais.

  Sienų tapybos restauravimo specializacijos magistrantūros studijos apima šias temas: konservacinė, restauracinė ir atkūrimo kryptys sienų tapybos restauravime, restauravimo metodikų įvairovė, prioritetinės sienų tapybos restauravimo kryptys Lietuvoje ir Europoje, didelių sienų tapybos objektų, ansamblių restauravimo ypatumai, lyginamoji analizė. Magistrantai ypač didelį dėmesį skiria baigiamojo darbo teorinei ir praktinei dalims.

  Ir bakalauro, ir magistro studijose vykdomi pažangių studentų mainai, kai vienam semestrui vykstama mokytis į užsienį.

  Gerėjant Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedros techninėms galimybėms, nuolat siekiama daugiau dėmesio skirti sienų tapybos natūros tyrimams, kaupiamos ir įsisavinamos fundamentinės žinios, plačiau taikomos šiuolaikinės dokumentavimo priemonės, plėtojami praktinės ir teorinės patirties mainai su kitų šalių analogiškos specializacijos atstovais.