Bendradarbiaujant su Vilniaus dailės akademija (VDA), Telšių rajono savivaldybės iniciatyva buvo sudaryta darbo grupė, kuri parengė 6-is skirtingus siūlymus, skirtus sklypui, esančiam Telšiuose (Parko g. 15A), įveiklinti. Tai visiems gerai žinoma Telšių miesto teritorija už Žemaičių kaimo muziejaus greta Masčio ežero.

Siūlymus teritorijai parengė VDA Vilniaus fakulteto V kurso Architektūros katedros studentai „Eksperimentinio projektavimo“ disciplinos (dėstytojai: doc. Romualdas Kučinskas, dr. Martynas Mankus) metu. Studentai parengė alternatyvas, kas šioje teritorijoje galėtų atsirasti siekiant ją sėkmingai įveiklinti ir paversti puikiu turistų traukos centru.

Esminis šio projekto sumanymas – kviesti jaunus žmones ieškoti galimybių kaip įveiklinti teritoriją nestandartiniu požiūriu. Norėta, kad jauni žmonės pažiūrėtų į esamas problemas iš savo kartos požiūrio kampo, nes mes, vietiniai, galime ir to nepastebėti, ir kitaip į esamą mastelį žiūrėti, ir tiesiog nueiti patogiausiu keliu priimant paprastus sprendimus. Šie pasiūlymai kaip įveiklinti teritoriją – jaunų žmonių, kurie stebi tendencijas, seka naujoves.

VDA Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys

Praėjusią savaitę vykusio pristatymo metu, kuriame dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, sudarytos darbo grupės nariai, VDA atstovai, gyventojai, visas 6-ias idėjas pristatė VDA Vilniaus fakulteto Architektūros katedros dėstytojai dr. Martynas Mankus ir doc. Romualdas Kučinskas.

Pristatytos 6-ios siūlomos idėjos:

1. Alkos pusiasalis. Muziejus ir rekreacija. Autoriai: Lukas Sinica, Dovydas Sadocha, dėstytojai: doc. Romualdas Kučinskas, dr. Martynas Mankus.

Pagrindiniai idėjos tikslai: sukurti ryškią urbanistinę jungtį jungiančią du šalia teritorijose esančius Žemaitijos muziejus; sukurti naujų traukos centrų teritorijoje, išnaudojant pusiasalio stiprybes. Sprendimu siūloma apjungti Žemaičių muziejų „Alka“ ir Žemaičių kaimo muziejų įrengiant „Alkos pusiasalio“ pėsčiųjų ir dviratininkų tiltą (apie 550 m.) per Masčio ežerą, o pusiasalio teritoriją padalinti į tris funkcines zonas – rekreacijos, aktyvaus poilsio ir pasyvaus poilsio. Siekiant kuo ilgiau išlaikyti pusiasalio ir bei muziejaus lankytojus – siūloma plataus spektro funkcijų objektai, įskaitant viešbutį, SPA centrą, apžvalgos bokštą, nuotykių parką.

2. Amatai: kūrybinių dirbtuvių ir amatų kompleksas. Autoriai: Auksė Mikutytė, Vigilija Petrikienė, dėstytojai: dr. Martynas Mankus, doc. Romualdas Kučinskas.

Pagrindiniai idėjos tikslai: sukurti naują traukos centrą ne tik turistams, bet ir Telšių bendruomenės nariams; sukurti unikalią patirtį sudarančią vietą, dėl kurios turistams būtų verta rinktis Telšius; įveiklinti dabartinę „Miško parko“ teritoriją ir funkciškai prijungti ją prie miesto Idėjos autoriai siūlo šioje teritorijoje įrengti lengvos ir elementarios struktūros pastatų kompleksą iš natūralių vietinių medžiagų, lengvai įsiliejantis į esamą miško „užstatymą“. Komplekso centre būtų formuojama bendra atvira erdvė, kurioje gali vykti mugės, turgus, nedideli koncertai, taip pritraukiant vietinius ir turistus, kurie turi galimybę įsigyti čia pat, amatų centre pagamintų rankdarbių, meno kūrinių, suvenyrų, pasiklausyti muzikos ir bendrauti, atsipalaiduoti. Minėtame amatų centre numatomos patalpos skirtos medžio, metalo, vitražo, freskos-mozaikos dirbtuvėms. Yra numatomas ir spaudos centras su visomis galimybėmis spausdinti įvairaus formato darbus. Taip pat centre numatomos ir pilnai sukomplektuotos keramikos dirbtuvės. Atskirai plėtojama ir tekstilės bei audimo dirbtuvės, kuriose yra galimybė išmokti etnografinių raštų specifikos, mezgimo ir nėrimo vašeliu. Projektuojama visa reikalinga techninė bazė tradicinių amatų produktams gaminti ir įsigyti. Šioje erdvėje yra galimybė rengti edukacinius užsiėmimus grupėms iki 30 žmonių, parūpinant visas reikalingas funkcijas, tokios kaip persirengimo kabinos, poilsio zonos ir bendro naudojimo virtuvėlė, reikalingos užsiimti amatais ir kitais rankdarbiais.

3. Meškos letena. Telšių medienos technologijų eksperimentinė laboratorija (TMTEL). Autoriai: Simonas Pundzius, Ramūnas Stankus, dėstytojai: dr. M. Mankus, doc. R. Kučinskas.

Pagrindiniai idėjos tikslai: papildyti Telšių miesto, kaip Žemaitijos sostinės turinį; pritraukti miesto svečius apsigyvenimui ilgiau nei 1 dieną; įveiklinti ežerą. Miesto kaip sostinės turinį siūloma papildyti mokslo, technologijų ir inovacijų kryptimi. Pusiasalyje įkuriant Telšių medienos technologijų eksperimentinę laboratoriją, kuri turėtų unikalią regione techninę ir mokslinę bazę ir taptų viso regiono šios srities technologijų centru ir lyderiu. Toks centras galėtų tapti ne tik miesto, bet ir visos šalies ekonominio augimo katalizatoriumi. Taip pat šioje teritorijoje siūloma pastatyti miestui būdingą simbolį – rotondą. Taip pažymint teritoriją kaip miesto dalį ir sukuriant vizualinę jungtį su teritorija. Siūloma nutiesti laikiną pontoninį tiltą į pusiasalį iš miesto centro ir nuo Zakso kalno. Tokia instaliacija ne tik pakviestų miesto gyventojus ir svečius aplankyti naujai formuojamą teritoriją, bet ir nuskambėtų tarptautiniu mastu pranešdama apie Telšiuose kuriamą TMTEL. Siūloma pagilinti ir praplatinti esamus kanalus, juos sujungti su ežeru, suformuoti į lankas taip sukuriant dar vieną patrauklų vandens maršrutą, suteikiant išskirtinį identitetą teritorijai ir padalinant ją į dvi dalis. Taip pat siūloma įkurti būriavimo ir irklavimo mokyklą, jactklubą su kavine. Paskatinti vaikus ir vyresnius telšiečius užsiimti vandens sportu, kurti naujas ežero naudojimo tradicijas.

4. Sintetinis natūralizmas (neorganinis + organinis). Ekologijos mokslo centras. Autoriai: Aušrius Aidukas, Agnė Tamkevičiūtė, Deira Virkštytė, dėstytojai: M. Mankus, R. Kučinskas.

Pagrindiniai idėjos tikslai: ekologijos mokslo centras. Alternatyva siūlo paspartinti kolektyvinį supratimą skatinantį keisti ekosisteminį eglesį. To pasekoje esminės komplekso funkcijos bus sutelktos į integraciją tarp specializuotų tyrėjų. Siūloma įrengti žemės ekosistemos tyrimų centrą, vandens ekosistemos tyrimų centrą, kuriame būtų įrengiamas amfiteatras, edukacinės paskirties korpusas, laboratorija (dirbtuvės), kuriose siūloma įrengti, pavyzdžiui, biometrino dizaino laboratoriją, arkologijos ekspoziciją ar kt., taip pat čia būtų siūloma įrengti ir restoraną. Šiuo siūlymu šalia minėtųjų dviejų centrų siūloma įrengti realizuotų tyrimų metu ekperimentų erdvę, natūralaus miško parką, sintetinių gyvių apsaugos zoną, skirtą pažinčiai su gyvūnų pasauliu, bei valčių prieplauką.

5. Šaknys. Telšių miesto vertikalaus ūkio laboratorijos / rezidencijos. Autoriai: Kotryna Bajorinaitė, Aurelija Kniukštaitė, Jonė Virbickaitė, dėstytojai: dr. Martynas Mankus, doc. Romualdas Kučinskas.

Pagrindiniai idėjos tikslai: supažindinti visuomenę su inovatyvių augalininkystės metodų galimybėmis bei procesais. Taip pat pasiūlyti naujas patirtis miesto svečiams; šiuolaikinės inovacijos, jų taikymas bei eksperimentavimas, nauji maisto gamybos metodai, sprendžiant tvarumo klausimus, yra aktualios ir visuomenę dominančios temos, kuriomis ypač svarbu sudominti vaikus. Todėl pabrėžiama ir kita projekto ašis – edukacinės galimybės, kuriant tam pritaikytas unikalias erdves. Siekiant išvengti grėsmės ateityje netekti dar daugiau išvykstančių jaunų gyventojų, projektu siūloma Telšių mieste sukurti inovatyvų laboratorijų centrą su rezidencijomis. Tokia mokslo sala atvertų ne tik naujų darbo vietų ir pramonės galimybių, bet pritrauktų bei paskatintų į miestą sugrįžti jaunąją visuomenės dalį. Kuriant bendradarbiavimo sistemą, šioje teritorijoje siūloma įrengti laboratorijos bei rezidencijos, jas papildant edukacijoms skirtomis erdvėmis bei įvairaus tipo komercinėmis ir rekreacinėmis veiklomis gali tapti nauju miesto plėtros potencialu. Atsižvelgiant į gamtinę sklypo situaciją – reljefą bei želdynus – siūlomas laboratorijų pastatas numatomas šiaurinėje teritorijos dalyje, o rezidencijoms, laboratorijoms ir komercijai skirtas pastatas – sklypo šiaurės rytuose. Atsižvelgiant į didelį projekto mastelį, siūlomi vystymo etapais, leidžiantys proceso metu stebėti tolimesnės plėtros galimybes. Pirmuoju etapu taptų pagrindinis ekspozicinis laboratorijų pastatas. Plečiant gamybos apimtis tolimesnė produkcinė veikla galėtų būti tęsiama trečiuoju etapu. Pritraukus lankytojų ir laboratorijomis susidomėjusių specialistų antrasis etapas būtų rezidencijų bei papildomų komercinių veiklų steigimas.

6. Žemaičių uostas. Turizmo ir rekreacijos centras (autoriai: Danielė Ąžuolaitė, Evelina Simonaitytė, Gedas Žiemelis, Augustinas Končius, dėstytojai: dr. Martynas Mankus, doc. Romualdas Kučinskas).

Pagrindiniai idėjos tikslai: įkurti „Masčio uostą“, kuris sujungtų miesto centrą su nagrinėjama teritorija, įveiklinti ežerą suteikiant jam rekreacinę ir susisiekimo funkciją. Žemaičių uostas – metaforiškas atsakas į tapatybės išsaugojimo klausimus urbanizacijos ir globalizacijos akivaizdoje. Švyturys – orientacinis elementas kviečiantis išvykusius sugrįžti, o vykstančius pro šalį – užsukti į svečius. Yra siūloma pasinaudojant išanalizuotomis teritorijos stiprybėmis, kaip turistinėms vietoms būdingas kontekstas (kultūrinė, gamtinė aplinka ir vandens kūnai) bei Telšių miesto kultūriniu identitetu, sukurti išskirtinį rekreacijos centrą ir atskleisti Telšių įvairialypį identitetą Lietuvos kontekste. Norint, kad teritorija būtų nuolatinis traukos centras ir galėtų veikti atskirai nuo miesto – būtinas multifunkciškumas. Visa teritorija yra siūloma skirstyti į tris pagrindines zonas: ŽEMAIČIŲ UOSTAS: vandens transportas, nakvynė ant vandens, vandens pramogos, maitinimo paslaugos. ŽEMAIČIŲ PARKAS: rekreacinės paslaugos, sporto, vaikų žaidimų aikštelės. ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS: renginių, edukacinės/informacinės erdvės, kempingas. Uosto zonoje išskiriamos dvi pagrindinės zonos: „Žemaičių švyturio“ ir prieplaukos. Prieplaukos zona lieptu atskiriama į vidinę ir išorinę. Išorinėje numatoma mobilių vandens namukų švartavimosi zona, vidinėje numatomos vandens transporto švartavimosi vietos. „Žemaičių švyturio“ zonoje planuojamas apžvalgos/signalinis šviesos objektas, maitinimo funkcija. Žemaičių parko teritorijoje planuojamos aktyvios rekreacijos funkcijos, o Žemaičių muziejus papildomas interaktyviomis kultūrinėmis funkcijomis.

Pristatymas – pirmasis žingsnis siekiant įveiklinti teritoriją ir atverti ją gyventojų poreikiams. Kurį laiką vyks gyventojų balsavimas, renkant geriausias pasiūlytas idėjas. Gyventojai kviečiami užsukti į Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos IV aukštą, kuriame vyksta išsamus šių alternatyvų pristatymas, ir balsuoti už idėjas. Gauti balsavimo rezultatai bus naudojami tolimesniuose darbo grupės etapuose.

Pristatymo tiesioginės transliacijos įrašas: 

Parengta pagal Telšių rajono savivaldybės informaciją (Rugilės Kumžaitės tekstas ir nuotr.)