Bendrai vykdomo stojamojo meninio architektūrinio išsilavinimo egzamino užduočių parengimo ir vykdymo 2022 m. tvarkos aprašas (atsisiųsti pdf)

Egzaminas vyks 2022 m. liepos 14 d., laikantis nustatytų dėl COVID-19 pandemijos saugumo reikalavimų, vykdomas trijose vietose Vilniuje ir Kaune.

Stojamąjį egzaminą sudaro dvi dalys: „Architektūrinių formų kompozicija“ ir „Atmintinis akademinis piešinys“.

I dalies – „Architektūrinių formų kompozicija“ užduoties tikslas - patikrinti Tavo gebėjimus komponuoti abstrakčias tūrines, erdvines ar realias architektūros formas, mokėjimą grafiškai pavaizduoti Tavo sukurtą architektūrinę kompoziciją ortogonaliose projekcijose ir perspektyviniame vaizde, tinkamai visa tai sukomponuoti lape.

  • Terminas „architektūrinės formos“ - tai statinių ir jų atskirų sudedamųjų elementų (pvz., anga, denginys, laiptai, kolona, siena, ir t. t.) ir baldų ar namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, spinta, stalas, suolas ir t. t.) formos.
  • Egzamino metu Tau reiks įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje sukomponuoti (sukurti) nesudėtingą architektūros objektą. Pagal pateiktą užduotį sukurtą kompoziciją turėsi pavaizduoti ortogonaliose projekcijose ir perspektyviniame vaizde.
  • Grafinė atlikimo technika - nespalvotas pieštukas, nenaudojant braižymo priemonių. Užduotį atlikti reikės viename A3  formato lape. Tam turėsi 4 valandas.


Foto Enrika Samulionytė, Vilnius 2022 m.

II dalies - „Atmintinis akademinis piešinys“ užduoties tikslas - patikrinti Tavo pasirengimą piešinyje pavaizduoti menamus objektus, aprašytus pateiktame tekste (užduotyje), t. y. sugebėjimą piešimo būdu teisingai pavaizduoti objektų formas, dydžius, proporcijas ir padėtį erdvėje, sukomponuoti juos tarpusavyje ir popieriaus lape, išryškinti jų medžiagines savybes naudojant šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.

  • Egzamino metu atmintiniam piešimui tekstine forma bus pateikiama užduotis, t. y. apibūdinami geometriniai tūriniai objektai (pvz., kubas, piramidė, rutulys ir t. t.), buityje naudojami daiktai ar baldai (pvz., ąsotis, kibiras, knyga, gaublys, kėdė, stalas ir t. t.). Jų išdėstymas erdvėje, vaizdavimo kryptis ir sukomponavimas lape bus patikėtas pačiam Tau.
  • Piešinį atlikti turėsi grafito pieštuku, nenaudojant jokių braižymo priemonių. Užduotį atlikti reikės viename A3  formato lape. Tam turėsi 3 valandas.

Architektūrinių formų kompozicijos dalies maksimalus balas - 60.

Pagrindiniai architektūrinių formų komponavimo gebėjimai ir jų vertinimo koeficientai:

Pavaizduoto objekto atitiktis užduoties aprašui ir darbo sudėties reikalavimams - 0,25
Vaizduojamojo objekto kompozicinė kokybė (meninis įvaizdis, formų stilistika ir originalumas, objekto ir aplinkos elementų harmonija) - 0,25
Vaizduojamo objekto tapatumas projekcijose ir perspektyviniame vaizde, perspektyvinio vaizdo išraiškingumas - 0,25
Komponavimo lape kokybė ir grafinio atlikimo raiškumas - 0,25

Vertinimas:

55-60 balų. Puikiai
49-54 balai. Labai gerai
43-48 balai. Gerai
37-42 balai. Vidutiniškai 
31-36 balai. Patenkinamai
25-30 balų. Silpnai
19-24 balai. Nepatenkinamai.
13-18 balų. Blogai
7-12 balų. Labai blogai
1-6 balai. Visiškai blogai
0 balų. Balai neskiriami

Maksimalus atmintinio akademinio piešinio dalies balas - 40.

Pagrindiniai atmintinio akademinio piešimo gebėjimai ir jų vertinimo koeficientai: 

Objektų sukomponavimas tarpusavyje ir popieriaus lape - 0,25
Piešiamų objektų formų tikslumas ir proporcijų perteikimas - 0,25
Meninės išraiškos įtaigumas - 0,25
Piešinio užbaigtumas - 0,25

Vertinimas:

37-40 balų. Puikiai
33-36 balai. Labai gerai
29-32 balai. Gerai
25-28 balai. Vidutiniškai 
21-24 balai. Patenkinamai
17-20 balų. Silpnai
13-16 balų. Nepatenkinamai.
9-12 balų. Blogai
5-8 balai. Labai blogai
1-4 balai. Visiškai blogai
0 balų. Balai neskiriami


Foto Enrika Samulionytė, Vilnius 2022 m.