• Naujienlaiškis
 • AGGREGATION AND GRAPH BASED MODELLING
   

  Visumos ir sudaromųjų elementų ryšys (Gediminas Kirdeikis)

  Parametricizmo, kaip architektūrinio stiliaus, atradimas atvėrė duris beprecedentiniam geometriniam kompleksiškumui. Šis sudėtingumas, kylantis iš ryšiais tarp kintamųjų remiamos geometrijos kūrimo, suteikė dizaineriams galimybę atrasti naujas bei neįprastas prieigas prie dizaino problematikos. Taip pat šis sudėtingumas tapo vienu iš pagrindinių parametricizmo kritikos taškų.

  Dirbant su vienalyte forma, sudalinta į sudaromuosius elementus, kuriamas tik vienapusis ryšys - “visuma” formuoja “dalį”, bet “dalis” neturi jokios įtakos “visumai”. Prarandama sudaromųjų elementų nepriklausomybė ir tai lemia, jog kiekviena “dalis”, bandydama prisitaikyti prie “visumos” iš anksto nusakytos geometrijos, įgyja skirtingą formą. Tai smarkiai padidina tiek produkcijos kaštus, tiek gamybos bei surinkimo laiką.

  Jeigu ryšys tarp “dalies” ir “visumos” taptų abipusis, taptų įmanoma pasirinkti, kurie parametrai “dalyje” ir, kurie parametrai “visumoje”, yra nekintantys. Tai sukurtų galimybę naudoti vienodus elementus kintančio geometrinio charakterio struktūrai.

  “Graph” teorija remiamas modeliavimas (Petras Vestartas)

  “Graph” teorija yra matematinių struktūrų teorija, naudojama modeliuoti porinius santykius tarp objektų. Ši metodika yra sudaryta iš parametrų, tokių kaip taškas, jungtis, lankas, linija, kurie nusako santykį tarp dviejų elementų, neatsižvelgiant į objekto geometriją. Tai lemia greitesnį nei geometrija paremtų algoritmų naudojimą, tokių kaip trumpiausio atstumo tarp taško A ir B radimą. Tai taip pat plačiai naudojama “Machine Learning” metodikoje, ledžiančioje rasti efekyvesnes struktūras. Šie metodai yra plačiai taikomi struktūrų gamyboje ir surinkime, kai “Graph” algoritmai duoda instrukcijas, kaip surikti vieną elementą po kito. Kūrybinių dirbtuvių metu bus naudojami įrankiai kurti kompozicijas, paremtas augimo principu, kuriant linijines bei erdvines struktūras. Diagrama - kaip analizes metodas - bus naudojamas surinkti skaitmeniniu būdu generuotus objektus bei tobulinti struktūros analizės metodais kuriamas tipologijas.

  Kūrybinių dirbtuvių eigoje studentai bus supažindinti su Rhinoceros, Grasshopper programine įranga. Įgytos žinios bus panaudotos operuojant dėstytojų pateiktu įrankiu, kuriant sudėtingos geometrijos struktūras, bei jų surinkimo schemas. Studentai bus suskirstyti į 5 grupes, kurios paruoš po 1 maketą bei 4 planšetus.