• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Vilnius

  Konkursinio balo stojantiesiems į Architektūros programą (6011PX001) 2019 m. sandara

  Dalykas

  Svertinis koeficientas

  2019 m.

  2020 m.

  I

  0,5

  stojamasis egzaminas

  stojamasis egzaminas

  II

  0,2

  matematika

  matematika

  III

  0,1

  bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais

  bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais konkursiniais dalykais

  IV

  0,2

  lietuvių kalba ir literatūra

   lietuvių kalba ir literatūra

   

  Pagrindiniai kriterijai geriausiųjų eilei į valstybės finansuojamą vietą sudaryti:

  •  I-ojo dalyko stojamojo egzamino įvertinimas;
  •  II-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
  • III-ojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (A lygiu);
  • IV-ojo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
   

  Minimalūs rodikliai stojant į universitetą:

  – išlaikytų valstybinių brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ir matematikos (išskyrus menų studijų krypčių grupės programas) įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40;
  – penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

  • lietuvių kalba ir literatūra;
  • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
  • užsienio kalba;
  • matematika;
  • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
  • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
  • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programų krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
   

  bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.