• Naujienlaiškis
 • Architektūra | Vientisosios studijos | Kaunas

  Konkursinio balo stojantiesiems į Architektūros programas 2016 m. sandara

   

  Programa Stojamieji egzaminai ir brandos egzaminai arba  metiniai pažymiai Konkursinio balo dėmenys (svertinis koeficientas)
    1. Meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminas 0,50
    2. Matematika  brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (stojančiajam palankiausias įvertinimas) 0,20
  Architektūra    
  612K10002

  3. Lietuvių kalba ir literatūra brandos egzamino įvertinimas

  0,20
    4. istorija /užsienio kalba / biologija / informacinės technologijos brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys (stojančiajam palankiausias įvertinimas) 0,10