• Naujienlaiškis


 • Vadovaujantis ES direktyva, nuo 2016 m. priėmimas į architektūros bakalauro studijų programą nebevykdomas.  Stojantieji maloniai kviečiami rinktis Architektūros vientisųjų studijų programą, kuri trunka penkerius metus ir atitinka naujausius Europos direktyvos reikalavimus, stiprinant praktinę architektų ruošimo pusę.

  Įstojusiems į Architektūros bakalauro studijų programą iki 2016 m. studijų planas nesikeičia. Šie studentai studijas taip pat galės tęsti magistrantūroje anksčiau nustatyta tvarka.

  Architektūros bakalauro studijų programa įstojusiems iki 2016 m. 

  Programos kodas

  612K10002

  Kvalifikacinis laipsnis

  Architektūros bakalauras; Architektas

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

  Tikslas

  Parengti kvalifikuotą architektą - kūrybingą menininką: 

  • suteikti žinių ir gebėjimų, būtinų architektūrinės aplinkos formavimui; 
  • suteikti architektūrinio projektavimo patirties bei sisteminio mąstymo įgūdžių, reikalingų profesionaliam savarankiškam ar kolektyviniam statinių projektavimui; 
  • išlavinti gebėjimus įgytas žinias taikyti gretimose architektūrinės veiklos srityse, laisvai bendrauti su kitų sričių specialistais ir visuomene, siekiant geriausio rezultato studijuojant ir dirbant.

  Studijų programos anotacija

  VDA Architektūros bakalauro studijų programa yra orientuota į kvalifikuoto architekto ir, tuo pačiu – kūrybingo menininko parengimą. Architektūros pirmos pakopos studijų tikslas yra suteikti meninį universitetinį išsilavinimą, svarbiausių žinių ir įgūdžių savarankiškai spręsti architektūrinius aplinkos formavimo uždavinius. Siekiama išugdyti būsimo architekto meninius ir intelektualinius sugebėjimus, suformuoti estetines nuostatas, aplinkos organizavimo sampratą, suteikti svarbiausių profesinių žinių apie architektūrinę kompoziciją ir erdvės modeliavimą, statinių projektavimą ir teritorijų planavimą, pastatų konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, ekologiją, ekonomiką, sociologiją ir teisę. Siekiama įgyti praktinės patirties pastatų ir jų kompleksų projektų rengime, lavinami kompiuterinio projektavimo metodai ir naudojimosi tradicinėmis grafinės raiškos priemonėmis įgūdžiai. Baigęs programą absolventas turės bendrųjų universitetinių ir specialiųjų profesinių žinių pagrindus, gebės parengti pastatų ir jų kompleksų architektūrinės dalies projektus, sudaryti teritorijų funkcinio zonavimo ir tvarkymo planus, mokės naudotis kompiuterinio projektavimo metodais. 
  Absolventas galės stoti į antrosios studijų pakopos studijas arba dirbti architektūros projektavimo įmonėse, valstybės ir savivaldybės institucijose. Po trijų metų darbo, LR įstatymų numatyta tvarka, galės siekti projektų vadovo kvalifikacinio atestato bei kurti savarankišką architektūrinio projektavimo verslą.

  Profesinės karjeros galimybės

  Absolventas gali dirbti projektavimo įmonėse, valstybės ir savivaldybės institucijose ir, vadovaujamas specialisto (projektų vadovo), rengti įvairaus sudėtingumo pastatų ir jų aplinkos architektūros projektus. Po trijų metų darbo LR Vyriausybės numatyta tvarka gali siekti projektų vadovo kvalifikacinio atestato bei kurti savarankišką architektūrinio projektavimo verslą. Studijų metu įgytas žinių ir įgūdžių kiekis yra pakankamas toliau specializuotis bet kurioje architektūrinės veiklos srityje.

  Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

  prof. Marius Pranas Šaliamoras
  Vilniaus fakultetas, Architektūros katedra

  Išsamiau | Kaunas

  Išsamiau | Klaipėda

  Išsamiau | Vilnius