Programos kodas 6121PX024
Kvalifikacinis laipsnis Menų bakalauras
Lygmuo, pakopa Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)
Studijų programos formos Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Bakalauro studijų programos „4D meno objektai“ tikslas – parengti plataus kūrybinio spektro menininkus, kurie įgiję skulptūros, keramikos arba stiklo specialybę, gebėtų kurti erdvinius meno objektus, praktinę patirtį derinti su meno teorijos žiniomis, tradicines raiškos priemones su skaitmeninėmis vaizdo technologijomis (4D), atveriančiomis plačias galimybes realizuoti kūrybinius projektus šiuolaikinio meno ir vizualiosios kultūros kontekste. 

Studijų programos anotacija

Kauno fakultete vykdoma bakalauro studijų programa „4D meno objektai“ siekia išugdyti profesionalius menininkus – erdvinių meno objektų kūrėjus, kurie, pasirinkę skulptūros, keramikos arba stiklo specialybę, gebėtų integruoti įprastas ir šiuolaikines meno technologijas. Lanksti programa suteikia galimybes studentams rinktis vieną iš dailės (skulptūros, keramikos arba stiklo) šakų, įgyti erdvinių objektų kūrybos pagrindus, kūrybingai naudodami tradicines ir naujas raiškos galimybes.

Praktinių kūrybinių užsiėmimų metu studentai įgyja gebėjimus valdyti įvairius plastinės raiškos ir komponavimo būdus, objekto ir erdvės santykius, siekti stiliaus individualumo. Mokomi kurti konceptualius ir funkcinius kūrinius, pasitelkiant tradicines ir unikalias skulptūros, keramikos, stiklo technikas (lipdymo, liejimo, stiklo apdirbimo, keramikos dirbinių degimo ir kitas); kūryboje derinti įprastas (stiklas, molis, porcelianas, metalas) medžiagas su šiuolaikinėmis (polimerinėmis ir kitomis).

Studentai mokomi kurti trimačius meno kūrinius, pasitelkiant skaitmenines technologijas, kurios plečia kūrybos galimybes. Meno ir technologijų sinergiją stiprinanti studijų programa į kūrybos procesą integruoja šiuolaikines technologijas. Trimačių objektų kūrimo įgūdžiai padeda menininkui naujomis priemonėmis įgyvendinti idėjas, sukurti novatoriškas erdvines formas, derančias prie kintančios vizualinės aplinkos. Skaitmeninių įrankių įvaldymas, juos pritaikant prie individualių tikslų ir interesų, atveria naujus kūrybos akiračius. 4D erdvinis objektų modeliavimas integruoja laiko ir judėjimo faktorius. Tai inspiruoja interaktyvius meno kūrinius, kurie ne tik padeda išreikšti ir vizualizuoti aktualias temas, bet ir lengvai pritaikomi įvairiose kūrybinėse veiklose bei industrijose.

Studijų metais mokoma modeliuoti trimatėje erdvėje: dėstoma kompiuterinė grafika, skaitmeninis piešimas  (Photoshop programa), skaitmeninis lipdymas (Zbrush programa), 3D projektavimo, vizualizavimo ir animavimo (Cinema 4D ir kitos programos) dalykai. Taip pat studijuojama meno teorija, istorija ir vadyba, studentai mokomi kritiškai analizuoti savo kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno ir vizualinės kultūros kontekste. Studijų metu kūrybiniai uždaviniai nuosekliai derinami su įvairiomis skulptūros, keramikos ar stiklo meno raiškos priemonėmis bei skaitmeninėmis vaizdo technologijomis. 

Profesinės karjeros galimybės

Studijos parengia profesionalius menininkus, vizualiųjų menų kūrėjus, galinčius vykdyti individualią kūrybinę veiklą skulptūros, keramikos bei stiklo meno srityse, realizuoti kūrybinius projektus. Studentai įgyja žinių ir kūrybinių kompetencijų, reikalingų plėtoti verslą, dirbti dailės įgūdžių reikalaujančiose kūrybinėse agentūrose, kultūros ekonomikoje ir tarptautinėje meno rinkoje. Gebėjimas skaitmeniniais įrankiais modeliuoti ir vizualizuoti trimačius objektus suteikia plačias galimybes save realizuoti kūrybinių industrijų (multimedijų, reklamos, komunikacijos, mados) srityse. Atveriamas savarankiško, originaliai  mąstančio menininko kelias, kurį galima tęsti studijuojant magistrantūros studijose Lietuvoje bei užsienyje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys Tadas Vosylius
Kauno fakultetas

Studijų schema

Išsamiau