• Naujienlaiškis
 • Specializacijos: stiklas, keramika, skulptūra

  Programos kodas: 6121PX024

  PROGRAMOS GALIMYBĖS

  Bakalauro studijų programa „4D meno objektai“ parengia erdvinių meno objektų kūrėjus, menininkus, gebančius kurti skulptūros, keramikos ir stiklo kūrinius. Lanksti programa suteikia galimybes studentams rinktis vieną iš dailės šakų, specializuotis skulptūros, keramikos ar stiklo meno srityse – įgyti meninės kūrybos pamatus, išmanyti tradicines ir naujas medžiagas bei technologijas. Praktinių kūrybinių užsiėmimų metu studentai įgyja gebėjimus valdyti įvairius plastinės raiškos ir komponavimo būdus, objekto ir erdvės santykius, siekdami stiliaus individualumo. Studentai mokomi kurti erdvinius meno kūrinius, juos pristatyti parodose ir meno rinkoje, derinant konceptualias ir funkcines savybes.

  Skaitmeninės technologijos plečia kūrybos galimybes, todėl bakalauro studijų programa „4D meno objektai“ į kūrybos procesą integruoja šiuolaikines technologijas. Trimačių objektų kūrimo įgūdžiai, taikant skaitmenines vaizdo technologijas, padeda menininkui naujomis priemonėmis įgyvendinti idėjas, sukurti novatoriškas erdvines formas, derančias prie kintančios vizualinės aplinkos. Skaitmeninių įrankių įvaldymas, juos pritaikant prie individualių tikslų ir interesų, atveria naujus kūrybos akiračius. 4D erdvinis objektų modeliavimas integruoja laiko ir judėjimo faktorius. Tai inspiruoja interaktyvius meno kūrinius, kurie ne tik padeda išreikšti ir vizualizuoti aktualias temas, bet ir lengvai pritaikomi įvairiose kūrybinėse veiklose.

   

  STUDENTŲ GEBĖJIMAI

  • Kurti konceptualius ir funkcinius kūrinius, pasitelkiant tradicines skulptūros, keramikos, stiklo technikas (liejimo, kalimo, stiklo apdirbimo, keramikos dirbinių degimo ir kitas);
  • Kūryboje derinti įprastas (stiklas, molis, porcelianas, metalas) medžiagas su šiuolaikinėmis (polimerinėmis ir kitomis);
  • Skulptūrinės plastikos, kompozicijos, piešimo ir kompiuterinės grafikos gebėjimus originaliai taikyti, įgyvendinant kūrybines idėjas;
  • Modeliuoti trimatėje erdvėje, kūrybos praktikoje taikant kompiuterines programas (Zbrush, Photoshop Concept art, Cinema 4D) ir kitus medijų įrankius.

   

  PRIVALUMAI

  Vienintelė Lietuvoje bakalauro studijų programa „4D meno objektai“ apjungia tris Kauno fakulteto studijų programas – Stiklo meno ir dizaino, Taikomosios keramikos, Skulptūros, stiprindama kūrybinę meno ir technologijų sinergiją.

  • Programa suteikia galimybę rinktis dailės specializaciją (stiklas, keramika, skulptūra) ir karjeros mentorius pagal kūrybinius studentų poreikius;
  • Paskaitas dėsto profesionalūs skulptoriai, keramikai ir stiklo menininkai, kurie išskirtinį dėmesį skiria studentų meninių įgūdžių tobulinimui gamybinėse dirbtuvėse ir eksperimentinėse laboratorijose (stiklo, keramikos, skulptūros, skaitmeninių technologijų), atveriant tarpdisciplininį kūrybos lauką;
  • Suteikia galimybes studentams dalyvauti parodose, konkursuose, kūrybinėse dirbtuvėse, studentų mainų programose ir tęsti magistro studijas Lietuvoje ar užsienyje.

   

  KARJEROS GALIMYBĖS

  • Studijos parengia profesionalius menininkus, vizualiųjų menų kūrėjus, galinčius vykdyti kūrybinę veiklą skulptūros, keramikos bei stiklo meno srityse, kurti unikalius meno kūrinius ir funkcinius dirbinius;
  • Studentai įgyja žinių ir kūrybinių kompetencijų, reikalingų plėtoti individualų verslą, dirbti kūrybinėse agentūrose ir tarptautinėje meno rinkoje;
  • Gebėjimas skaitmeniniais įrankiais modeliuoti ir vizualizuoti trimačius objektus suteikia plačias galimybes save realizuoti kūrybinių industrijų (mados, multimedijų, reklamos, komunikacijos) srityse.

   

  ALUMNAI

  Diplomuoti skulptūros, stiklo ir keramikos menininkai – įvertinti Lietuvoje, sulaukia tarptautinių apdovanojimų, paklausūs meno ir kultūrinių industrijų rinkoje.